Endoprotézy

Editor: | 20. júna 2019
Endoprotézy
Obrázok: Endoprotézy

Hľadáte riešenie zdravotných problémov?

Spýtajte sa nás

Charakteristika indikácie endoprotézy: Program využívame u stavov, kedy je indikovaná implantácia umelého kĺbu – totálna endoprotéza (TEP) a použité materiály na fixáciu poškodených tkanív alebo stenty a iné.

Cieľ aplikácie magnetoterapie pri implantácii endoprotézy

Cieľom aplikácie magnetoterapie pred a po implantácii endoprotézy je vytvárať lepšie metabolické podmienky v tkanivách a tým zlepšiť proces hojenia, urýchliť rekonvalescenciu, tlmiť bolesť a pomáhať udržiavať okolité tkanivá v čo najlepšom stave a funkcii a predchádzať uvoľneniu endoprotézy.

Využitie magnetoterapie pri implantácii endoprotézy

Implantáty (endoprotézy) sú vyrábané z medicínskych kovov a plastov – náhrady kĺbov, dlahy, skrutky, stenty a i. Všetky používané kovové materiály sú vyrábané zo špeciálnych legovaných kovov a nemagnetických materiálov a ich implantácia do tkanív a fixácia bráni nežiaducemu pohybu alebo posunu.
Liečebne využívané nízkofrekvenčné pulzové magnetické pole nevedie k ohrevu použitých materiálov a nemôže spôsobiť ani ich posun a pohyb. Preto je nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia Biomag bez rizika využiteľná a odporúčaná všetkým pacientom bez ohľadu na druh endoprotézy. Najčastejšie ju využívajú pacienti s totálnou endoprotézou veľkých kĺbov – bedrového, kolenného kĺbu. Veľké rozšírenie operácií TEP vedie aj k nárastu požiadavky na revíznu endoprotetiku, t.j. potreby reoperácie endoprotéz po infekčných komplikáciách (aseptické uvoľnenie), po luxácii a pod.

Ďalšie výhody magnetoterapie pri implantácii endoprotézy

Nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia Biomag okrem podpory hojenia po operácii endoprotézy znižuje riziko zápalových komplikácií, pomáha udržiavať okolité tkanivá v čo najlepšom funkčnom stave a predchádza uvoľneniu endoprotézy. Tlmenie bolesti zároveň urýchľuje rekonvalescenciu a obnovu hybnosti.

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán. Ide tak o úplne novú a unikátnu medicínsku technológiu na trhu.

3D terapia Biomag a jej účinky - vysvetľuje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulznej terapie – vedecké štúdie

Pozitívne efekty aplikácií pulzového magnetického poľa (PEMF) dokladajú klinické štúdie od významných autorít a renomovaných inštitúcií.  Najnovší zoznam týchto klinických štúdií nájdete na tejto stránke. Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme ľahko sa orientovať v týchto odborných dátach.

Na našom oddelení je aplikácia magnetického pulzového poľa veľmi dobre využívaná. Oceňujeme možnosť aplikácie nielen podľa čísiel programu, ale aj možnosť vytvárania vlastných programov. Prístroj je malý, dobre sa ovláda, ovládanie je jednoduché, pri veľmi dobrom výkone.

Fakultná nemocnica Na Bulovce Praha – Oddelenie liečebnej rehabilitácie

Liečenie pulzovým magnetickým poľom v našich kúpeľoch používame viac ako 10 rokov. Prístroje Biomag používame v rámci rehabilitačnej aj kúpeľnej liečby. Kombinácia magnetoterapie s inými rehabilitačnými metódami je veľmi výhodná, pretože dochádza k sčítaniu účinkov magnetoterapie s inými metódami (účinku proti bolesti, proti opuchu, regeneračného účinku a myorelaxačného).

Anenské slatinné kúpele – Lázně Bělohrad

S prístrojom sme spokojní, dobrá je aj manipulácia s aplikátormi a dobré sú liečebné výsledky. Odozva od pacientov je kladná. Frekvencia využitia je zhruba 50 aplikácií týždenne.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Som po operácii ľavého bedrového kĺbu-totálna endoprotéza. Za 3 mesiace od začiatku používania magnetoterapie, tj. 6 mesiacov od operácie bedra, môžem chodiť bez palíc, s plným zaťažením.

Mgr. František Bartoňek, Šumvald

Prístroj používam na endoprotézy v oboch kolenách. Kolená ma nebolia, chodím bez palíc.

Marie Řeháčková, Vršce

Som po TEP oboch kolien. Magnetoterapia mi tiež pomáha, hlavne keď si obe nohy pokladám na ten väčší magnet.

Eva Jánošová, Rumburk

* Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.

Lekári a naši ďalší klienti využívajú pulznú terapiu Biomag aj na tieto ochorenia a ťažkosti:

  • Diabetes
  • Bolesti chrbtice
  • Bercové vredy – vredy predkolenia
  • Vysoký tlak
  • Karpálny tunel
  • Artrózy kĺbov
  • Ďalšie ťažkosti

Rezervujte si vyskúšanie 3D pulznej terapie Biomag – Teraz za akčnú cenu

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostredníctvom certifikovaných partnerov možnosť vyskúšania 3D pulznej terapie Biomag po celej Slovenskej republike.

Cieľom je, aby sa každý mohol s prístrojmi a terapiou zoznámiť a osobne ju otestovať. Cena tejto služby sa pohybuje zvyčajne okolo 70 €, podľa vzdialenosti od najbližšieho partnera Biomag.

Využite túto možnosť a vyskúšajte patentovanú 3D pulznú terapiu u vás alebo u najbližšieho partnera Biomag. Teraz úplne bezplatne!

Zákazník

Položky označené* sú povinné.

reCAPTCHA
Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívny dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.