Regenerácia pečene

Regenerácia pečene

Charakteristika regenerácie pečene: Pečeňové bunky - hepatocyty sú bunky okrúhleho tvaru, s malým množstvom jemného chromatínu. Cytoplazma je hojná, s množstvom organel. Niekedy sa v cytoplazme hepatocytov nachádzajú rôzne inklúzie, vakuoly a pigmenty. Za normálnych okolností to býva lipofuscín, ďalej malé množstvá hemosiderínu a bilirubínu. Za patologických okolností je metabolizmus narušený a prítomné sú rôzne materiály (tukové vakuoly, bielkovinové kondenzáty, vírusy, pigmenty: bilirubín, lipofuscín, ceroid, hemosiderín). Pečeňový parenchým má značnú schopnosť regenerácie. Retikulum pečeňového tkaniva funguje ako kostra na regeneráciu tkaniva.

Regenerácia pečene začína smerom z periportálnej oblasti. Preto procesy, ktoré vedú k deštrukcii kostry pečeňového tkaniva alebo tie, ktoré poškodzujú periportálnu oblasť, narušujú schopnosť regenerácie tkaniva a často majú trvalé následky. Škála faktorov vedúcich k zvýšenej záťaži pečene a k poškodeniu je veľká - od infekcií, cez metabolické zmeny v súvislosti s nezdravou výživou až po toxické zmeny po expozícii chemickými škodlivinami. Liečebne sa na regeneráciu pečene využíva celý rad hepatoprotektívnych látok, ale vždy je ďalšou podmienkou aj dobrá mikrocikrulácia okysličenej krvi s prísunom kyslíka a živín.

Využitie magnetoterapie na regeneráciu pečene

Na regeneráciu pečene odporúčame použiť nízkofrekvenčnú pulznú magnetoterapiu Biomag v prevencii a ochrane pečeňového tkaniva na podporu detoxikácie organizmu a tiež pri poškodení pečene na podporu a urýchlenie regenerácie pečeňových buniek.

Aplikácia magnetoterapie na regeneráciu pečene

Na regeneráciu pečene aplikujeme v oblasti pečene stimulačnú frekvenciu 50 - 81 Hz na podporu regenerácie plochým aplikátorom a môžeme doplniť zvýšeným pitným režimom s použitím magnetizovanej vody.

Magnetoterapia a regenerácia pečene - Vaše otázky

Chcete sa dozvedieť viac o aplikácii magnetoterapie na regeneráciu pečene? Kontaktujte nás!
S dôverou sa na nás obráťte, odpovieme na Vaše otázky týkajúce sa uplatnenia magnetoterapie na regeneráciu pečene.

Položky označené * sú povinné.

2013 © Karel Hrnčíř - Biomag  |   Webdesign & SEO: www.eStudio.cz