Ischemická choroba končatín (ischémia)

Lower extremity ischeamia and treatment with magneto therapy Biomag

Charakteristika ischemickej choroby končatín: Poškodením ciev končatín (aterosklerotické zmeny a iné príčiny) dochádza k nedostatočnému prívodu kyslíka a živín do pracujúcich svalov a tkanív (tzv. Ischemická choroba končatín). Výsledkom je celý rad trofických zmien, ktoré môžu vyústiť amputáciou končatiny. Program s vazodilatačným, hojivým a stimulačným efektom je určený na prevenciu u rizikových pacientov a ako súčasť komplexnej liečby pri všetkých ischemických chorobách (ischémií).

 

Cieľ aplikácie magnetoterapie pri ischemickej chorobe končatín (ischémii)

Pri ischemickej chorobe končatín dilatuje nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia drobné kapiláry a prekapiláry a výrazne zlepšuje prietok okysličenej krvi celým riečiskom a tkanivami. Tým vytvára lepšie podmienky na normálnu funkciu a hojenie týchto tkanív.

Využitie magnetoterapie pri ischemickej chorobe končatín (ischémii)

Pri ischemickej chorobe končatín je najčastejšou príčinou uzáveru alebo zúženia tepien dolných končatín ateroskleróza (kôrnatenie tepien), trombus (krvná zrazenina), Bürgerova choroba a vazokonštrikcia tepien v dôsledku poškodenia vegetatívnych nervov, ktoré regulujú cievny priesvit. Hlavným rizikovým faktorom vzniku ischemickej choroby dolných končatín je fajčenie, nedostatok pohybu, vyšší vek, psychické stresy, obezita, hypercholesterolémia, hypertenzia, diabetes a.i. Stav vyžaduje odborné cievne vyšetrenie a včasné začatie liečby podľa štádia a lokalizácie ischemickej choroby dolných končatín (ischémia dolných končatín) od eliminácie rizikových faktorov, zmeny pohybového režimu, vazodilatačnú a antikoagulačnú liečbu, až po chirurgickú intervenciu.

Ischemická choroba horných končatín je oveľa menej častá ako postihnutie dolných končatín. Proximálny typ ischemickej choroby horných končatín je najčastejšie podmienený aterosklerózou. Častejšou formou je distálny typ (Raynaudov fenomén - lokálna vasoneuróza). Ďalším prejavom zlého prekrvenia sú záchvaty cievnych kŕčov, spôsobené ochorením ramenného pletenca, pri ochorení periférnych ciev a iných stavoch, kedy poruchy prekrvenia horných končatín môžu signalizovať iné závažné ochorenia.

Aplikácia magnetoterapie pri ischemickej chorobe končatín (ischémii)

Pri ischemickej chorobe končatín dopĺňa nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia Biomag komplexnú liečbu svojím výrazným vazodilatačným efektom na prekapiláry a kapiláry, stimuluje mikrocirkuláciu okysličenej krvi a živín v exponovanom tkanive a vytvára tak lokálne lepšie metabolické podmienky. Pri ischemickej chorobe končatín aplikujeme vazodilatačné a stimulačné hojivé frekvencie na postihnutú oblasť končatín 2-3x denne plochým aplikátorom alebo solenoidom a snažíme sa exponovať oblasť prívodných ciev na danú lokalitu ďalším aplikátorom. Napr. pri horných končatinách oblasť celého ramenného pletenca špeciálnym aplikátorom na rameno.

Magnetoterapia a ischemická choroba končatín (ischémia) - Vaše otázky

Chcete sa dozvedieť viac o aplikácii magnetoterapie pri ischemickej chorobe končatín? Kontaktujte nás!
S dôverou sa na nás obráťte, odpovieme na Vaše otázky týkajúce sa uplatnenia magnetoterapie pri ischemickej chorobe končatín.

Položky označené * sú povinné.

2013 © Karel Hrnčíř - Biomag  |   Webdesign & SEO: www.eStudio.cz