Ľahká mozgová dysfunkcia (LMD)

Ľahká mozgová dysfunkcia (LMD)

Charakteristika ľahkej mozgovej dysfunkcie (LMD): Je to postihnutie centrálneho nervového systému dieťaťa počas vnútromaternicového života vplyvom pôrodnej traumy, ischémiou a celým radom ďalších vplyvov. Synonymom je tiež výraz "ľahká detská encefalopatia – LDE".

Z rozsahu poškodenia na báze štrukturálnych zmien CNS vyplýva aj široká škála prejavov ľahkej mozgovej dysfunkcie odlišných od bežnej normy - nápadne nerovnomerný vývoj intelektových schopností, poruchy pozornosti, hyperaktivita až hypoaktivita, nesústredenosť, malá vytrvalosť, únava, impulzivita, unáhlenosť, výkyvy nálad a duševnej výkonnosti, emočná labilita, infantilné správanie, problémy so zaspávaním, nočné pomočovanie, nočné mory, poruchy vo vývoji reči, telesná neobratnosť, poruchy vnímania, poruchy učenia, čítania, písania (dyslexia, dysgrafia), a i.

Cieľ použitia magentoterapie pri ľahkej mozgovej dysfunkcii

Základom liečby ľahkej mozgovej dysfunkcie je farmakoterapia zameraná hlavne na "výživu mozgu" -  zväčšenie prietoku krvi mozgovými cievami k zväčšeniu prísunu kyslíka a glukózy k nervovým bunkám a cielená dlhodobá rehabilitácia.

Magnetoterapia ako optimálna metóda liečby ľahkej mozgovej dysfunkcie

Nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia Biomag je optimálna metóda, ktorá v sebe zahŕňa jednak požadovaný účinok farmakoterapie - zlepšenie mikrocirkulácie okysličenej krvi a živín v CNS a je zároveň vhodnou fyziatrickou liečebnou metódou, vedúcou k úprave svalového tonusu, k zlepšeniu normálnych funkcii a urýchleniu reparácie. V odbornej literatúre sú popísané výborné efekty aj pri ťažkých stavoch mozgovej dysfunkcie s postihnutím pohybového aparátu a i. Odporúčame aplikovať na celú oblasť chrbtice a hlavy a v prípade porúch hybnosti ešte pridať expozície na postihnutú oblasť.

Aplikácia magnetoterapie pri ľahkej mozgovej dysfunkcii

Nízkofrekvenčnú pulznú magnetoterapiu Biomag aplikujeme dlhodobo na celú chrbticu a hlavu a všetky partie tela podľa potreby - frekvencia: 2 - 25 Hz. Pri hypoaktivite, únave môžeme striedať so stimulačnými frekvenciami 50 - 81 Hz. Vhodné sú veľké ploché aplikátory a solenoid.

Magnetoterapia a ľahká mozgová dysfunkcia - Vaše otázky

Chcete sa dozvedieť viac o aplikácii magnetoterapie pri liečbe alebo prevencii ľahkej mozgovej dysfunkcie? Kontaktujte nás!
S dôverou sa na nás obráťte, odpovieme na Vaše otázky týkajúce sa uplatnenia magnetoterapie pri ľahkej mozgovej dysfunkcii.

Položky označené * sú povinné.

2013 © Karel Hrnčíř - Biomag  |   Webdesign & SEO: www.eStudio.cz