Mozgová dysfunkcia

Brain dysfunction and treatment with magneto therapy Biomag

Charakteristika mozgovej dysfunkcie: Ľahká mozgová dysfunkcia u detí je postihnutie centrálneho nervového systému dieťaťa počas vnútromaternicového života, vplyvom pôrodnej traumy, ischémiou a množstvom ďalších vplyvov. Mozgová dysfunkcia sa prejavuje množstvom patologických prejavov od porúch hybnosti, cez poruchy sústredenia, učenia a i. Základom liečby mozgovej dysfunkcie je cielená dlhodobá rehabilitácia.
Mozgová dysfunkcia u dospelého sa väčšinou vyskytuje v súvislosti s nedostatočným cievnym zásobením mozgu a degeneratívnymi zmenami v dôsledku ischémie, autoimúnnych, toxických a ďalších zmien.

Cieľ aplikácie magnetoterapie pri mozgovej dysfunkcii

Dosiahnuť zlepšenie obehových a metabolických procesov v centrálnom nervovom systéme a vytvoriť tak lepšie podmienky na urýchlenie reparácie, obnovu poškodených funkcií, úpravu svalového tonusu a i.

Popis a využitie magnetoterapie pri mozgovej dysfunkcii

Ľahká mozgová dysfunkcia (LMD alebo tiež ľahká detská encefalopatia - LDE), je postihnutie centrálneho nervového systému dieťaťa počas vnútromaternicového života, vplyvom pôrodnej traumy, ischémiou a množstvom ďalších vplyvov. Z rozsahu poškodenia na báze štrukturálnych zmien CNS vyplýva aj široká škála prejavov odlišných od bežnej normy - nápadne nerovnomerný vývoj intelektových schopností, poruchy pozornosti, hyperaktivita až hypoaktivita, nesústredenosť, malá vytrvalosť, únavnosť, impulzivita, unáhlenosť, výkyvy nálad a duševnej výkonnosti, emočná labilita, infantilné správanie, problémy so zaspávaním, nočné pomočovanie, nočné mory, poruchy vo vývoji reči, telesná neobratnosť, poruchy vnímania, poruchy učenia, čítania, písania (dyslexia, dysgrafia) a i.
Základom liečby mozgovej dysfunkcie prostredníctvom magnetoterapie je farmakoterapia zameraná hlavne na "výživu mozgu" a zväčšenie prietoku krvi mozgovými cievami na zväčšenie prísunu kyslíka a glukózy k nervovým bunkám a cielená dlhodobá rehabilitácia.

Mozgová dysfunkcia u dospelých môže byť primárna - u chorôb priamo poškodzujúcich mozog a u poranení, alebo sekundárna, keď je poškodenie mozgu jedným z príznakov celkového poškodenia ďalších systémov organizmu. Najčastejšie vzniká mozgová dysfunkcia u dospelého pri nedostatočnom cievnom zásobení mozgu (napr. po cievnej mozgovej príhode) a pri degeneratívnych, ischemických, autoimúnnych, toxických a ďalších zmenách.

Magnetoterapia ako optimálna metóda pri liečbe mozgovej dysfunkcie

Nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia Biomag je optimálnou metódou, ktorá v sebe zahŕňa jednak požadovaný účinok farmakoterapie - zlepšenie mikrocirkulácie okysličenej krvi a živín v CNS a je zároveň vhodnou fyziatrickou liečebnou metódou, vedúcou k úprave svalového tonusu, k zlepšeniu normálnych funkcií a urýchleniu reparácie. V odbornej literatúre sú popísané výborné efekty aj u ťažkých stavov postihnutia pohybového aparátu u detí. Odporúčame aplikovať na celú oblasť chrbtice a hlavu a v prípade porúch hybnosti ešte pridať expozície na postihnutú oblasť. U postihnutých detí je magnetoterapia vhodnou dennou a mnohoročnou liečbou v rámci komplexnej starostlivosti.

U dospelých po cievnej mozgovej príhode (po liečbe akútneho štádia, ktorá je zameraná na udržanie vitálnych funkcií, protiedémovú terapiu, prípadne trombolytickú a normalizáciu krvného tlaku) je magnetoterapia indikovaná v rámci včasnej rehabilitácie (väčšinou po prepustení pacienta z hospitalizácie po zvládnutí akútneho štádia). Aplikáciami nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie Biomag dosahujeme priamu stimuláciu neurónov, vazodilatáciou prekapilár a kapilár v poškodených tkanivách CNS dochádza k významnému zlepšeniu mikrocirkulácie, prísunu kyslíka a živín a zároveň k protiopuchovému efektu. Celkovo sa zlepšia metabolické podmienky a stimuluje sa normálna funkcia nervových buniek a podporí sa ďalšia pohybová rehabilitácia a znižuje sa riziko vzniku mozgovej dysfunkcie.

Magnetoterapia a mozgová dysfunkcia - kontaktný formulár

Chcete sa dozvedieť viac o aplikácii magnetoterapie pri liečbe alebo prevencii mozgovej dysfunkcie? Kontaktujte nás!
S dôverou sa na nás obráťte, odpovieme na Vaše otázky týkajúce sa uplatnenia magnetoterapie pri mozgovej dysfunkcii.

Položky označené * sú povinné.

2013 © Karel Hrnčíř - Biomag  |   Webdesign & SEO: www.eStudio.cz