Ischemická choroba srdca

Ischemická choroba srdca

Charakteristika ischemickej choroby srdca: Ischemická choroba srdca - ICHS - je ochorenie z nedostatočného krvného zásobenia niektorých oblastí srdcového svalu, ktoré spôsobuje ochorenie vencovitých tepien (spravidla ateroskleróza - kôrnatenie tepien). Pracujúci srdečný sval trpí nedostatkom kyslíka. Stav vedie k bolestiam pri srdci a zníženiu srdcového výdaju s celým radom celotelových dôsledkov. Akútna forma ischemickej choroby srdca je napr. akútny infarkt myokardu, do chronických foriem radíme stavy po infarkte myokardu, angínu pektoris, rozmanité poruchy vedenia vzruchu a poruchy srdcového rytmu. U ischemickej choroby srdca je zlepšenie prekrvenia srdcového svalu a dostatočný prísun kyslíka základom liečby.

Využitie magnetoterapie pri ischemickej chorobe srdca

Pri ischemickej chorobe srdca zlepšuje nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia Biomag zásobenie srdcového svalu kyslíkom, pôsobí proti vzniku trombov a tým môže celkovo pozitívne ovplyvniť pacientov stav. Iba v prípade zavedeného kardiostimulátora pulznú magnetoterapiu neodporúčame, pretože indukciou môže dôjsť k zmenám funkcie prístroja s následnou poruchou rytmu. Vo vyššie uvedených prípadoch srdcového ochorenia ischemickej choroby srdca - ak nemajú kardiostimulátor - nie je dôvod sa magnetoterapie báť, naopak - je možné očakávať zníženie počtov záchvatov a bolesti pri srdci, úpravu rytmu a celkové zlepšenie zdravotného stavu, a ischemická choroba srdca nebráni použitiu magnetoterapie aj na súbežné kĺbové ťažkosti. Uplatňuje sa predovšetkým vazodilatačný efekt - pri pôsobení nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapii Biomag dochádza k efluxu Ca2 + iónov, čo vedie k povoleniu svaloviny ciev (najmä prekapilárnych zvieračov) a k následnej vazodilatácii. Nízkofrekvenčná magnetoterapia sa osvedčuje nielen pri ischemickej chorobe srdca, ale tiež pri ischémii dolných aj horných končatín. Rozširuje sa kolaterálne riečisko v koži a vo svalovom tkanive. Zrýchlenie látkovej výmeny umožní rýchlejšie vstrebávanie opuchov a v danej oblasti dochádza zároveň k výraznému protizápalovému a protiopuchovému (protiedémovému) pôsobeniu.

Skúsenosti ukazujú výrazné zmiernenie ischemickej choroby srdca, odbúranie anginóznych (bolestivých) stavov a zvýšenie celkovej výkonnosti. Odporúčame s aplikáciami začínať postupne a najlepšie od dolných končatín. Týmto postupom minimalizujeme prípadnú silnejšiu adaptačnú reakciu.

Aplikácia magnetoterapie pri ischemickej chorobe srdca

Pri ischemickej chorobe srdca spočiatku doporučujeme 1x denne aplikovať programy s frekvenciami 20 - 44 Hz (najlepšie na DK na lepšiu adaptáciu reakcií obehového systému) a následne na hrudník 1-2x denne.

Magnetoterapia a ischemická choroba srdca - Vaše otázky

Chcete sa dozvedieť viac o aplikácii magnetoterapie pri ischemickej chorobe srdca? Kontaktujte nás!
S dôverou sa na nás obráťte, odpovieme na Vaše otázky týkajúce sa uplatnenia magnetoterapie pri ischemickej chorobe srdca.

Položky označené * sú povinné.

2013 © Karel Hrnčíř - Biomag  |   Webdesign & SEO: www.eStudio.cz