Vysoký krvný tlak (hypertenzia)

Vysoký krvný tlak (hypertenzia)

Charakteristika vysokého krvného tlaku ( hypertenzie ): Vysoký krvný tlak (hypertenzia) je civilizačná choroba, ktorá sa podieľa na rozvoji celého radu ďalších zdravotných ťažkostí. Príčinou vysokého krvného tlaku je kombinácia rôznych vnútorných a vonkajších vplyvov. V Českej republike je okolo 1 milióna hypertonikov.

Primárne vysoký krvný tlak (hypertenzia) postihuje 90-95 % všetkých hypertonikov a nie sú jasné jej príčiny - hovoríme o multifaktoriálnych príčinách. Je u nej genetická predispozícia (u 70 % osôb) a ďalšie rizikové faktory ako pohlavie, nadmerný príjem soli, tučných a nezdravých jedál, fajčenie, nedostatok pohybu, obezita a stres. Sekundárne vysoký krvný tlak (hypertenzia) postihuje zvyčajne jedinca mladšieho veku (5-10 % hypetronikov), príčiny sú známe - bývajú to predovšetkým ochorenia obličiek, ochorenia nadobličiek, hormonálne poruchy, tehotenstvo a i. Vysoký krvný tlak (hypertenzia) vedie k rýchlejšiemu rozvoju aterosklerózy, k rozvoju infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhode, zlyhaniu srdca a poškodeniu obličiek.

Liečba hypertenzie záleží na type a príčine. Volíme konzervatívnu a farmakologickú liečbu. Dôležitá je zmena stravovacích návykov, abstinencia alkoholu a fajčenia, dostatok pohybu a pri obezite aj zníženie telesnej hmotnosti, ďalej podľa indikácií farmakologická liečba základného ochorenia. V prevencii vysokého krvného tlaku (hypertenzia) sa uplatní pravidelný pohyb, aeróbne cvičenie, pravidelná chôdza.

Využitie magnetoterapie pri vysokom krvnom tlaku (hypertenzia)

Pri vysokom krvnom tlaku (hypertenzii) môže byť súčasťou komplexnej starostlivosti aj aplikácia nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie Biomag, kde sa využíva hlavne vazodilatačný efekt a celkovo hojivý regeneračný efekt. Celková harmonizácia obehového systému po aplikáciách magnetoterapie pomáha znížiť vysoký krvný tlak.

Aplikácia magnetoterapie pri vysokom krvnom tlaku (hypertenzia)

Pri vysokom krvnom tlaku (hypertenzii) aplikujeme programy vo frekvenčnom rozsahu 2 - 25 Hz, kde sa prejaví ako spazmolytický, tak vazodilatačný a hojivý efekt. Odporúčame na cca 2 týždne najskôr aplikácie na dolné končatiny k adaptácii obehu na zmeny a potom na plochu chrbta alebo hrudníka plochým aplikátorom.

Magnetoterapia a vysoký krvný tlak (hypertenzia) - Vaše otázky

Chcete sa dozvedieť viac o aplikácii magnetoterapie pri vysokom krvnom tlaku (hypertenzii)? Kontaktujte nás!
S dôverou sa na nás obráťte, odpovieme na Vaše otázky týkajúce sa uplatnenia magnetoterapie pri vysokom krvnom tlaku (hypertenzii).

Položky označené * sú povinné.

2013 © Karel Hrnčíř - Biomag  |   Webdesign & SEO: www.eStudio.cz