Diabetes - cukrovka

Diabetes - cukrovka

Charakteristika programu diabetes mellitus (cukrovka): Diabetes (cukrovka) je chronické ochorenie s trvalou poruchou premeny glukózy, ktorá vedie k zvýšeným hladinám glykémie a k ďalším zmenám metabolizmu bielkovín, tukov a cukrov. V dôsledku diabetu (cukrovky) sa môžu vyvinúť chorobné zmeny v nervových vláknach (diabetická neuropatia) a drobných cievach (diabetická mikroangiopatia). Diabetes (cukrovka) je vyvolaná nedostatkom inzulínu alebo inzulínovou rezistenciou a zmenou vylučovania inzulínu. Dlhodobá prognóza a kvalita života diabetikov závisí od vývoja a závažnosti kardiovaskulárnych komplikácií.

Komplikácie (sekundárne postihnutie) zahŕňajú: diabetickú retinopatiu - ktorá môže viesť až k slepote; diabetickú nefropatiu - ktorá môže viesť až k ochoreniu obličiek a ich zlyhaniu; diabetickú neuropatiu - ktorá narušuje všetky sympatické a parasympatické funkcie; makrovaskulárne ochorenie - ktoré zahŕňa ochorenie periférnych artérií , mozgových ciev a ischemickú chorobu srdca. Navyše dochádza k ďalšiemu ovplyvneniu zdravia vplyvom hypertenzie, zvýšeným cholesterolom, obezitou, fajčením.

Využitie aplikácie magnetoterapie pri diabete (cukrovke)

Pri diabete (cukrovke) nemá nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia Biomag vplyv na vlastnú produkciu inzulínu (aj keď sa môže pozitívne prejaviť regenerácia ešte čiastočne funkčného pankreasu a čiastočná obnova tvorby inzulínu). Napriek tomu jej dlhodobé používanie je u diabetikov (ako pri detskom tak pri stareckom diabete) veľkým prínosom. Magnetoterapia pri diabete (cukrovke) zmierňuje všetky sekundárne postihnutia svojím protidegeneratívnym pôsobením na nervové tkanivo, vazodilatačným efektom na drobné tepničky a kapiláry a tým odďaľuje a zmenšuje výskyt a závažnosť diabetických komplikácií a zlepšuje kvalitu života. Výborne sa osvedčila aj pri hojení bercových vredov a ďalších cievnych komplikáciach u diabetikochS aplikáciami začíname postupne a najlepšie od dolných končatín. Týmto postupom minimalizujeme prípadnú silnejšiu adaptačnú reakciu.

Aplikácie magnetoterapie pri diabete (cukrovke)

Pri diabete (cukrovke) aplikujeme magnetoterapiu denne na oblasť brucha (pankreasu, pečene a obličiek najlepšie veľkým solenoidom alebo skladacím plochým aplikátorom) - stimulačná frekvencia 50 - 81 Hz, na diabetickú polyneuropatiu a poruchy prekrvenia končatín 2 - 25 Hz.

Magnetoterapia a diabetes (cukrovka) - Vaše otázky

Chcete sa dozvedieť viac o aplikácii magnetoterapie pri diabete (cukrovke)? Kontaktujte nás!
S dôverou sa na nás obráťte, odpovieme na Vaše otázky týkajúce sa uplatnenia magnetoterapie pri diabete (cukrovke).

Položky označené * sú povinné.

2013 © Karel Hrnčíř - Biomag  |   Webdesign & SEO: www.eStudio.cz