Polyneuropatia

Polyneuropatia

Charakteristika programu polyneuropatia: Pri polyneuropatii ide o poruchu periférnych nervov v dôsledku zápalových, metabolických, imunopatogennych, toxických a iných vplyvov. Program polyneuropatia využíva spektrum frekvencií od analgetických až po stimulačné na pokrytie širokej škály klinických prejavov.

 

 

Cieľ aplikácie magnetoterapie na polyneuropatiu

Pri polyneuropatii je cieľom pomocou magnetoterapie ovplyvniť imunitný systém, pôsobiť protizápalovo, tlmiť bolesť, zlepšovať mikrocirkuláciu a metabolický obrat v tkanivách. Všetko potom vedie k zlepšeniu okysličenia tkanív, k podpore a urýchleniu regenerácie periférnych nervov a ďalších tkanív.

Popis polyneuropatie

Polyneuropatia tvorí rôznorodú skupinu porúch periférnych nervov. Ide väčšinou o viacpočetné systémové postihnutie, ktoré vzniká pôsobením rôznych vnútorných i vonkajších vplyvov (zápalovej, metabolickej, imunopatogennej, toxickej, vitamínovej a nutričnej nedostatočnosti, degeneratívnej a i.).
Základné prejavy polyneuropatie sú brnenie, pálenie, bolesť, znížená citlivosť, neistota pri chôdzi, svalová slabosť, bolesti a kŕče svalov a množstvo ďalších príznakov.

Najčastejšie polyneuropatie sú:

  • akútna a chronicky zápalová demyelinizačná polyneuropatia (tu je podávaná špecifická liečba imunoglobulínom, kortikoidmi),
  • polyneuropatia pri reumatoidnej artritíde,
  • diabetická neuropatia (u cukrovkárov s poruchami cievneho systému),
  • alkoholová polyneuropatia (spôsobená hlavne nedostatkom thiamínu a vitamínu B12 plus toxickými vplyvmi),
  • polyneuropatia pri Lymskej borelióze s bolestivými prejavmi v hybnom aparáte,
  • toxická polyneuropatia - napríklad po intoxikácii benzénom, sírouhlíkom, olovom, ortuťou a i.,
  • polyneuropatia po neurotoxických liekoch (Nidrazid, niektoré cytostatiká a i.), a ďalšie.

Pri všetkých je podávaná symptomatická a podporná liečba na ovplyvnenie čiastkových prejavov ochorenia a to hlavne liečba: protibolestivá, protizápalová, vazodilatačná, protizrážlivá a ďalšie.

VVyužitie magnetoterapie pri polyneuropatii

Z prehľadu symptomatickej a podpornej liečby vidíme, že zmeny v tkanivách, ktoré vznikajú po aplikácii nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapii Biomag sú presne tie žiaduce efekty, o ktoré sa snažia aj ostatné liečby, a ktorými pozitívne ovplyvňujeme celý rad príznakov pri neuropatii.
Magnetoterapia je optimálna podporná liečba pri všetkých typoch polyneuropatie. Modifikuje imunitný systém a reakcie, pôsobí protizápalovo, tlmí bolesť, zlepšuje stav prekrvenia a metabolický obrat v tkanivách, zlepšuje okysličenie tkanív a podporuje regeneráciu poškodených nervov a tkanív.

Aplikácia magnetoterapie pri polyneuropatii

Pri polyneuropatii odporúčame opakované expozície 2-3x denne na postihnuté miesta (napr. ruky, nohy a pod.) a na celú oblasť chrbtice.

Magnetoterapia a polyneuropatia - Vaše otázky

Chcete sa dozvedieť viac o aplikácii magnetoterapie pri polyneuropatii? Kontaktujte nás!
S dôverou sa na nás obráťte, odpovieme na Vaše otázky týkajúce sa uplatnenia magnetoterapie pri polyneuropatii.

Položky označené * sú povinné.

2013 © Karel Hrnčíř - Biomag  |   Webdesign & SEO: www.eStudio.cz