Prerušenie nervu po úraze - poranenie periférneho nervu

Prerušenie nervu po úraze - poranenie periférneho nervu

Charakteristika programu prerušenie nervu po úraze - poranenie periférneho nervu: Najčastejšou príčinou prerušenia nervu je rezné poranenie ostrým predmetom, kedy môže nastať čiastočné prerušenie alebo úplné prerušenie nervu. Ďalšie poškodenie nervu môže nastať pomliaždením alebo útlakom kostí či zrazeninou pri úraze. Liečba je zameraná na obnovenie funkcie poškodeného periférneho nervu. Rozhodujúci je včasný chirurgický zákrok (zošitie prerušených častí nervu alebo jeho pretiahnutie) a dlhodobá následná rehabilitácia. Náprava funkcie ošetreného nervu je v rádoch mesiacov.

Využitie magnetoterapie pri prerušení (poranení) nervov

Pri prerušení (poranení) nervov je nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia Biomag vhodnou metódou dlhodobej rehabilitácie s veľkou výhodou možnosti domácich aplikácií - nedochádza k prerušeniu potrebnej intenzívnej rehabilitácie. Významne urýchľuje proces hojenia poškodeného nervu a návrat plnej funkcie. Aplikujeme lokálne na poškodený nerv a široké okolie dlhodobo a najlepšie viackrát denne. Efekt nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie bol experimentálne zaznamenaný už opakovane - umelo prerušené nervy na končatinách pokusných zvierat rýchlejšie regenerovali a bol urýchlený zrast preťatých nervov pri aplikáciách magnetoterapie. Histologicky bol nájdený výrazný rozdiel medzi nervom ožarovaným a kontrolným. V ožarovanom bolo nájdené po sfarbení až 20-násobné zmnoženie nervových vlákien v mieste preťatia. Takisto známky degenerácie periférneho nervu neboli pri ožiarených vôbec viditeľné (Chvojka).

Aplikácia magnetoterapie pri prerušení (poranení) nervov

Pri prerušení (poranení) nervu aplikujeme programy s rozsahom 10 - 50 Hz s prevahou vazodilatačného a hojivého efektu. Vhodný aplikátor podľa miesta poškodenia.

Magnetoterapia a prerušenie (poranenie) nervov - Vaše otázky

Chcete sa dozvedieť viac o aplikácii magnetoterapie pri prerušení (poranení) nervov? Kontaktujte nás!
S dôverou sa na nás obráťte, odpovieme na Vaše otázky týkajúce sa uplatnenia magnetoterapie pri prerušení (poranení) nervov.

Položky označené * sú povinné.

2013 © Karel Hrnčíř - Biomag  |   Webdesign & SEO: www.eStudio.cz