Relaxácia

Relaxácia

Charakteristika programu relaxácie: Program relaxácie aplikujeme u osôb, kde je žiaduce dosiahnuť intenzívnu relaxáciu. U osôb po zvýšenej fyzickej a psychickej záťaži a stavoch psychického napätia.

 

 

 

Cieľ aplikácie magnetoterapie pri relaxácii

Cieľom aplikácie magnetoterapie pri relaxácii je dosiahnuť upokojenie a celkovú relaxáciu obehového a nervového systému.

Popis a význam relaxácie

Relaxácia je stav, kedy sa v ľudskom tele uvoľňuje svalové a psychické napätie. Pri relaxácii robíme zvyčajne činnosti, ktoré nás bavia, sú nám príjemné a zbavujú nás stresu a únavy. U ťažko fyzicky pracujúceho môže byť relaxáciou napr. čítanie a u človeka s veľkou mentálnou záťažou to môže byť obľúbená práca na záhradke, a pod. Okrem týchto aktivít je mnoho cielených relaxačných techník. K najčastejším relaxačným technikám patrí autogénny tréning, Jacobsenová progresívna relaxácia a dychové cvičenia. Relaxácia je základom alebo nevyhnutným doplnkom terapie mnohých psychických chorôb a porúch - od neuróz až po psychotické ochorenia a závislosti.

Využitie magnetoterapie pri relaxácii

Pri relaxácii môžeme myorelaxačný a celkovo upokojujúci efekt nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie Biomag využiť ako súčasť a posilnenie celého relaxačného procesu na uvoľnenie a rýchlejšiu obnovu síl. Magnetoterapia harmonizuje funkciu sympatika a parasympatika a pomáha odstraňovať prejavy vegetatívnej disbalancie.

Aplikácia magnetoterapie pri relaxácii

Pri relaxácii aplikujeme plošne na celú chrbticu a pri stresoch aj na hlavu protibolestivé a spazmolytické frekvencie.

Magnetoterapia a relaxácie - Vaše otázky

Chcete sa dozvedieť viac o aplikácii magnetoterapie pri relaxácii? Kontaktujte nás!
S dôverou sa na nás obráťte, odpovieme na Vaše otázky týkajúce sa uplatnenia magnetoterapie pri relaxácii.

Položky označené * sú povinné.

2013 © Karel Hrnčíř - Biomag  |   Webdesign & SEO: www.eStudio.cz