Alzheimerova demencia (tzv. Alzheimer)

Editor: | 25. septembra 2019

Máte zlú pamäť a postupne strácate schopnosť sa učiť? Orientujete sa horšie v čase? Tieto na prvý pohľad ľahko prehliadnuteľné príznaky môžu znamenať vážne ochorenie Alzheimerovu chorobu. Včasným rozpoznaním a liečbou možno spomaliť priebeh choroby.

Alzheimerova demencia (tzv. Alzheimer)
Obrázok: Alzheimerova demencia (tzv. Alzheimer)

Hľadáte riešenie Alzheimerovej choroby?

Chcete sa zbaviť problémov?

Popis Alzheimerovej demencie a príčiny vzniku

Alzheimerova choroba je neurodegeneratívne ochorenie mozgu, pri ktorom dochádza k postupnej demencii.

Dochádza k nezvratným zmenám na mozgu a poklesu kognitívnych funkcií, ako sú myslenie, pamäť a úsudok. Ide o najčastejší typ demencie u osôb starších ako 65 rokov.

V ranom štádiu dochádza k poruchám pamäti, časovej dezorientácii, známkam depresie, úzkosti a ďalším ľahko prehliadnuteľným príznakom.

V strednom štádiu ochorenia sa prehlbujú poruchy osobnosti, človek prestáva byť schopný vykonávať bežné aktivity, ťažko komunikuje a je zmätený.

V neskorom, poslednom štádiu dochádza k poruchám príjmu potravy, rozpoznania blízkych osôb, úplnej strate sebestačnosti a rozkladu celej osobnosti.

Ochorenie je smrteľné, lekári dokážu iba spomaliť jeho priebeh.

Presná príčina ochorenia nie je známa.

Medzi rizikové faktory vzniku ochorenia patrí:

 • vek,
 • dedičnosť,
 • otrasy mozgu.

Liečba Alzheimerovej demencie – zbavte sa ťažkostí

V súčasnosti vedie liečba Alzheimerovej demencie skôr k spomaľovaniu postupu choroby.

Vhodná prevencia spočíva v zdravom životnom štýle, zdravej strave a fyzickej aktivite. Je odporúčané trénovať mozog lúštením krížoviek, sudoku a hraním spoločenských hier.

Podávajú sa kognitíva. Sú to látky, ktoré bránia rozkladu acetylcholínu a zlepšujú kognitívne funkcie (myslenie, učenie a pamäť).

Ďalšími lieky sú neuroleptiká (odstraňujú agresivitu a nepokoj), antidepresíva (zmierňujú depresie), hypnotiká (pomáhajú chorým spať) a anxiolytiká (tlmia úzkosti).

Dôležitá je psychická podpora a starostlivosť rodiny a najbližšieho okolia chorého.

K doplnkovej liečbe Alzheimerovej demencie patrí aj rehabilitácia.

Významné uplatnenie v rámci rehabilitácie nachádza 3D pulzná terapia, ktorá sa môže podieľať na spomaľovaní progresie ochorenia a stabilizovaní zdravotného stavu.

Vysvetlenie vybraných pojmov:

 • Neurodegeneratívne ochorenia – zastrešujúci termín pre celý rad stavov, ktoré primárne ovplyvňujú neuróny v ľudskom mozgu (napríklad Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba).
 • Kognitívne funkcie – všetky myšlienkové procesy, ktoré nám umožňujú rozpoznávať, pamätať si, učiť sa a prispôsobovať sa neustále sa meniacim podmienkam prostredia.

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán. Ide tak o úplne novú a unikátnu medicínsku technológiu na trhu.

Aké sú výhody terapie v prípade Alzheimerovej demencie?

 • Pomáha svojim vazodilatačným efektom.
 • Pôsobí proti zápalom.
 • Zlepšuje prísun živín a kyslíka pre centrálny nervový systém.
 • Vďaka jednoduchému ovládaniu možno aplikovať aj v domácej starostlivosti.
 • Ide o riešenie bez ďalších liekov.
 • Ide o neinvazívnu metódu.

3D terapia Biomag a jej účinky - vysvetľuje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulznej terapie – vedecké štúdie

Klinicky najvýznamnejšie účinky 3D pulznej terapie Biomag u pacientov s Alzheimerovou demenciou spočívajú najmä v ich vazodilatačnom a protizápalovom efekte

Pozitívne efekty aplikácií pulzového magnetického poľa (PEMF) dokladajú klinické štúdie od významných autorít a renomovaných inštitúcií.  Najnovší zoznam týchto klinických štúdií nájdete na tejto stránke. Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme ľahko sa orientovať v týchto odborných dátach.

Na našom oddelení je aplikácia magnetického pulzového poľa veľmi dobre využívaná. Oceňujeme možnosť aplikácie nielen podľa čísiel programu, ale aj možnosť vytvárania vlastných programov. Prístroj je malý, dobre sa ovláda, ovládanie je jednoduché, pri veľmi dobrom výkone.

Fakultná nemocnica Na Bulovce Praha – Oddelenie liečebnej rehabilitácie

Liečenie pulzovým magnetickým poľom v našich kúpeľoch používame viac ako 10 rokov. Prístroje Biomag používame v rámci rehabilitačnej aj kúpeľnej liečby. Kombinácia magnetoterapie s inými rehabilitačnými metódami je veľmi výhodná, pretože dochádza k sčítaniu účinkov magnetoterapie s inými metódami (účinku proti bolesti, proti opuchu, regeneračného účinku a myorelaxačného).

Anenské slatinné kúpele – Lázně Bělohrad

S prístrojom sme spokojní, dobrá je aj manipulácia s aplikátormi a dobré sú liečebné výsledky. Odozva od pacientov je kladná. Frekvencia využitia je zhruba 50 aplikácií týždenne.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Pulznú magnetoterapiu používa takmer celá rodina. Moja matka sa vďaka nej dokonca vyliečila z ťažkej choroby. Dnes má pulzná magnetoterapia u nás doma nezastupiteľnú úlohu, plní vlastne funkciu akéhosi „domáceho lekára“.

Paní Paťhová, Trhová Štěpánov

Prístroj Biomag sme kúpili asi pred 10 rokmi. Vtedy diagnostikovali mojmu manželovi Alzheimerovu chorobu. Zariadenie používate skoro každý deň. Ja na chrbát a ruky. Sme s ním veľmi spokojní.

Eva Tvrdoňová, Soblahov

* Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.

Lekári a naši ďalší klienti využívajú pulznú terapiu Biomag aj na tieto ochorenia a ťažkosti:

 • Diabetes
 • Bolesti chrbtice
 • Bercové vredy – vredy predkolenia
 • Vysoký tlak
 • Karpálny tunel
 • Artrózy kĺbov
 • Ďalšie ťažkosti

Rezervujte si vyskúšanie 3D pulznej terapie Biomag

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostredníctvom certifikovaných partnerov možnosť vyskúšania 3D pulznej terapie Biomag po celom Slovensku.

Cieľom je, aby sa každý mohol s prístrojmi a terapiou zoznámiť a osobne ju otestovať.

Využite túto možnosť a vyskúšajte patentovanú 3D pulznú terapiu.

 

Zákazník

Zanechajte kontakt nášmu špecialistovi

 • ✓ Poskytne Vám všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú
 • ✓ Posúdi Vaše zdravotné ťažkosti
 • ✓ Pomôže s výberom najvhodnejšieho prístroja
 • Umožní vyskúšanie a prípadne pre Vás zaistí objednanie prístrojov

Položky označené* sú povinné.

Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívny dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.