Atrofia nervus opticus, šerosleposť

Editor: | 23. marca 2020

Objavila sa náhla zmena videnia ako očná hmla, tmavé škvrny, strata centrálneho zorného poľa alebo zhoršené videnie za šera? Môže ísť o atrofiu optika, šerosleposť či iné očné ochorenia. Nepodceňte tieto problémy a navštívte lekára, len tak môžete zabrániť vážnejším následkom.

Atrofia nervus opticus, šeroslepota
Obrázok: Atrofia nervus opticus, šerosleposť

Hľadáte riešenie atrofie optika?

Chcete sa zbaviť problémov?

Opis atrofie optika, šerosleposti a príčiny vzniku

V prípade atrofie optika (atrofia zrakového nervu) dochádza k úbytku nervového tkaniva optického nervu. Je postihnutá papila zrakového nervu na očnom pozadí.

K tomu dochádza z najrôznejších príčin:

 • zvýšený tlak na nerv (napríklad tumory),
 • infekčné ochorenie,
 • choroby centrálneho nervového systému (roztrúsená skleróza),
 • chemická otrava (napríklad metylalkoholom),
 • poruchy zrakových orgánov,
 • ochorenia ako hypertenzia či ateroskleróza,
 • dedičnosť.

Príznakom je rýchly alebo postupný pokles zraku, najmä ostrosti. Najskôr upadá schopnosť vidieť objekty, rozlišovať farby. Postupom človek rozlišuje predmety pred sebou, ale nevidí, čo je na strane. Nakoniec situácia môže dôjsť do štádia, kedy nevidí nič.

V prípade šerosleposti (nyctalopia) ide o ochorenie oka, ktoré sa vyznačuje zaniknutým alebo zhoršeným videním v noci a za šera.

Príčinou je zlá funkcia zrakových tyčiniek v oku. Na vine môže byť nedostatok vitamínu A, dedičnosť či iné očné choroby (napríklad šedý zákal).

Liečba atrofie optika, šerosleposti – zbavte sa ťažkostí

Základom úspešnej liečby je včasné odhalenie príčiny ťažkostí. Po jej zistení lekár predpíše komplexnú liečbu základného ochorenia a prijme opatrenia na prevenciu ďalšieho rozvoja poškodzovania zrakového nervu.

Na poškodení a atrofii zrakového nervu po zápaloch, starobou, aterosklerózou, na atrofii pri glaukóme a ischemickej neuropatii optika sa okrem iného podieľa zhoršené cievne zásobenie, okysličenie a zápal.

V týchto prípadoch možno ako doplnkovú a udržiavaciu terapiu využiť výrazný vazodilatačný efekt aplikácií 3D pulznej terapie Biomag na prekapiláry a kapiláry, ktorý vedie k zlepšeniu mikrocirkulácie okysličenej krvi a k zlepšeniu prísunu živín.

Rovnako tak sa pozitívne prejaví aj pri poruche funkcie sietnicových tyčiniek pri šeroslepote.

Vysvetlenie vybraných pojmov:

 • Retrobulbárna neuritída – zápal zrakového nervu, napríklad ide o príznak roztrúsenej sklerózy mozgovomiechovej.
 • Zrakové tyčinky – zmyslové bunky očnej sietnice, ktoré majú za úlohu zachytávať svetelné vnemy a odovzdávať nervové signály do mozgu, zapájajú sa hlavne na čiernobiele videnie, a preto ich oči využívajú najmä v šere a v tme.

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán. Ide tak o úplne novú a unikátnu medicínsku technológiu na trhu.

Aké sú výhody terapie v prípade atrofie optika, šerosleposti?

 • Ovplyvňuje mikrocirkuláciu okysličenej krvi.
 • Vytvára lepšie metabolické podmienky.
 • Vďaka jednoduchému ovládaniu možno aplikovať aj v domácej starostlivosti.
 • Ide o riešenie bez ďalších liekov.
 • Ide o neinvazívnu metódu.

3D terapia Biomag a jej účinky - vysvetľuje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulznej terapie – vedecké štúdie

Efekty pulznej terapie (PEMF) v prípade atrofie zrakového nervu sú podložené mnohými štúdiami. Napríklad klinická štúdia vykonaná ruským lekárskym tímom Zobina na 88 pacientoch s atrofiou zrakového nervu potvrdzuje, že liečba pomocou pulznej terapie (PEMF) významne zlepšuje ostrosť zraku. Z publikovaného textu vyplýva, že 3D pulzná terapia Biomag môže pomôcť pri liečbe týchto ťažkostí.  Viac o vedeckej štúdii.

Pozitívne efekty aplikácií pulzového magnetického poľa (PEMF) dokladajú klinické štúdie od významných autorít a renomovaných inštitúcií.  Najnovší zoznam týchto klinických štúdií nájdete na tejto stránke. Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme ľahko sa orientovať v týchto odborných dátach.

Na našom oddelení je aplikácia magnetického pulzového poľa veľmi dobre využívaná. Oceňujeme možnosť aplikácie nielen podľa čísiel programu, ale aj možnosť vytvárania vlastných programov. Prístroj je malý, dobre sa ovláda, ovládanie je jednoduché, pri veľmi dobrom výkone.

Fakultná nemocnica Na Bulovce Praha – Oddelenie liečebnej rehabilitácie

Liečenie pulzovým magnetickým poľom v našich kúpeľoch používame viac ako 10 rokov. Prístroje Biomag používame v rámci rehabilitačnej aj kúpeľnej liečby. Kombinácia magnetoterapie s inými rehabilitačnými metódami je veľmi výhodná, pretože dochádza k sčítaniu účinkov magnetoterapie s inými metódami (účinku proti bolesti, proti opuchu, regeneračného účinku a myorelaxačného).

Anenské slatinné kúpele – Lázně Bělohrad

S prístrojom sme spokojní, dobrá je aj manipulácia s aplikátormi a dobré sú liečebné výsledky. Odozva od pacientov je kladná. Frekvencia využitia je zhruba 50 aplikácií týždenne.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Pulznú magnetoterapiu používa takmer celá rodina. Moja matka sa vďaka nej dokonca vyliečila z ťažkej choroby. Dnes má pulzná magnetoterapia u nás doma nezastupiteľnú úlohu, plní vlastne funkciu akéhosi „domáceho lekára“.

Pani Paťhová, Trhová Štěpánov

Užívanie Biomagu je bezproblémové a hlavne DOMA! Nemusíte dochádzať do zdravotníckych zariadení, ale v pokoji doma neobmedzovaný dĺžkou liečebného procesu. To je hlavná devíza prístroja Biomag.

Alena Pastyříková, Praha 3

* Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.

Lekári a naši ďalší klienti využívajú pulznú terapiu Biomag aj na tieto ochorenia a ťažkosti:

 • Diabetes
 • Bolesti chrbtice
 • Bercové vredy – vredy predkolenia
 • Vysoký tlak
 • Karpálny tunel
 • Artrózy kĺbov
 • Ďalšie ťažkosti

Rezervujte si vyskúšanie 3D pulznej terapie Biomag – Teraz za akčnú cenu

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostredníctvom certifikovaných partnerov možnosť vyskúšania 3D pulznej terapie Biomag po celej Slovenskej republike.

Cieľom je, aby sa každý mohol s prístrojmi a terapiou zoznámiť a osobne ju otestovať. Cena tejto služby sa pohybuje zvyčajne okolo 70 €, podľa vzdialenosti od najbližšieho partnera Biomag.

Využite túto možnosť a vyskúšajte patentovanú 3D pulznú terapiu u vás alebo u najbližšieho partnera Biomag. Teraz úplne bezplatne!

Zákazník

Zanechajte kontakt nášmu špecialistovi

Vyskúšať prístroje môžete teraz bezplatne

 • ✓ Poskytne Vám všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú
 • ✓ Posúdi Vaše zdravotné ťažkosti
 • ✓ Pomôže s výberom najvhodnejšieho prístroja
 • Umožní vyskúšanie a prípadne pre Vás zaistí objednanie prístrojov

Položky označené* sú povinné.

Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívny dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.