Bechterevova choroba a ďalšie spondylitídy

Editor: | 6. decembra 2018

Bechterevova choroba (ankylozujúca spondylitída), ďaľšie spondylitídy a optimálne parametre pulznej magnetoterapie na ich liečbu, zisťovala rozsiahla štúdia na 255 pacientoch (Skoromets & Nikitina, 1999), ktorej výsledky boli publikované vo vedeckom časopise Neuroscience and Behavioral Physiologyy.

V tejto štúdii z 255-tich pacientov ich 163 absolvovalo pulznú magnetoterapiu a 92 prešlo tradičnou liečbou. Rentgen chrbtice, elektromyografia, termografia a testy oxidácie lipidov boli použité na posúdenie mechanizmov terapeutických účinkov pulznej magnetoterapie.

Na základe výsledkov bol zaznamenaný prejav paramagnetizmu voľných radikálov. Paramagnetizmus je forma magnetizmu, ktorá sa „aktivuje“ len v prítomnosti iného vonkajšieho magnetického poľa. To dokazuje vplyv pulzového magnetického poľa na biologické reakcie zahŕňajúce voľné radikály, konkrétne oxidácia voľného radikálu lipida.

Štúdia dospela k záveru, že pulzná magnetoterapia je efektívna metóda na liečbu pacientov so spondylogénnym ochorením nervového systému. Za optimálnu frekvenciu táto štúdia považuje 1 Hz.

Výsledky štúdie tiež potvrdzujú, že pulzná magnetoterapia je efektívna metóda na liečbu pacientov s neurologickými následkami degeneratívne dystrofických lézií chrbtice, čo potvrdzuje aj skrátená doba liečby.

Zdroj: Skoromets, A. A. & Nikitina, V. V. (1999) Magnetic stimulation in the recuperative therapy of patients with spondylogenic diseases of the nervous system. Neuroscience And Behavioral Physiology. 29 (2), 211–215.

Magnetická stimulácia pri rekuperačnej liečbe pacientov so spondylogénnym ochorením nervového systému / Magnetic stimulation in the recuperative therapy of Patients with Spondylogenic Diseases of the Nervous system

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10432511

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Bechterev

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)