Bolesť – protibolestivý efekt – analgetický efekt

Editor: | 20. júna 2019
Obrázok: Bolesť – protibolestivý efekt – analgetický efekt

Hľadáte riešenie zdravotných problémov?

Spýtajte sa nás

Charakteristika programu bolesť – protibolestivý efekt – analgetický efekt: Nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia vďaka indukcii podmieňuje vznik prúdu v nervových vláknach, ktorý spôsobí blokovanie priechodu bolestivých vnemov z miesta bolesti cez miechu do mozgových centier, a v dôsledku tohto a niektorých ďalších mechanizmov (zvýšenou tvorbou endorfínov, potlačením zápalu, opuchu a myorelaxácií) dochádza k potlačeniu bolesti.
Zvýšené vyplavovanie endorfínov a regulácia presunu kalciových iónov cez bunkovú membránu sa taktiež podieľa na vazodilatácii, analgetickom efekte a upokojení. Po aplikácii nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie bola preukázaná zvýšená aktivita laktátdehydrogenázie v exponovanom svalstve (podmieňuje odbúravanie kyseliny mliečnej, ktorá provokuje nervové receptory a spôsobuje bolesť). Zvlášť dobré protibolestivé pôsobenie preukázali prístroje Biomag® na bolestivé radikulárne (koreňové) a pseudoradikulárne syndrómy (ischias, útlak nervov z rôznych príčin)

Zvýšené vyplavovanie endorfínov a regulácia presunu kalciových iónov cez bunkovú membránu sa taktiež podieľa na vazodilatácii, analgetickom efekte a upokojení. Po aplikácii nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie bola preukázaná zvýšená aktivita laktátdehydrogenázie v exponovanom svalstve (podmieňuje odbúravanie kyseliny mliečnej, ktorá provokuje nervové receptory a spôsobuje bolesť). Zvlášť dobré protibolestivé pôsobenie preukázali prístroje Biomag® na bolestivé radikulárne (koreňové) a pseudoradikulárne syndrómy (ischias, útlak nervov z rôznych príčin)

Využitie magnetoterapie pri bolestiach

Protibolestivý efekt je základným účinkom, pre ktorý je magnetoterapia u väčšiny osôb používaná. Široké využitie má na celý rad degeneratívnych ochorení pohybového aparátu, poúrazové a pooperačné stavy.

Hodinová aplikácia nízkych analgetických frekvencií, ktorú je možné podľa potreby aplikovať opakovane, sa využíva tam, kde akútna bolesť obmedzuje hybnosť, bráni aplikácii ďalšej terapie (napr. nápravné cvičenia) a u polymorbidných pacientoch, kedy analgetický program aplikovaný v začiatku terapie minimalizuje vznik silnejšej adaptačnej reakcie. Tým sa umožní po útlme akútnych bolestí prejsť na ďalší program s vyšším podielom hojivých a regeneračných frekvencií. Dosiahnutie protibolestivého efektu vyžaduje dlhšie aplikácie a preto všetky programy, kde má významný podiel tlmenie bolesti budú mať dlhší aplikačný čas. Možno aplikovať aj veľa hodín nepretržite.

Aplikuje sa na bolestivé stavy, keď je známa príčina bolesti. Neaplikovať na akútne bolesti brucha nejasného pôvodu a akútne bolesti pri podozrení na infarkt myokardu – aby nedošlo k útlmu klinických prejavov a sťaženiu včasnej diagnostiky akútneho ochorenia.

Aplikácia magnetoterapie pri bolestiach

Pri bolestiach aplikujeme lokálne na bolestivé miesto, tlmivé frekvencie v rozsahu 2-10Hz, denná aplikácia minimálne 45 – 60 minút a spasmolytické – myorelaxačné 8-14 Hz na 30 – 45 minút.

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán. Ide tak o úplne novú a unikátnu medicínsku technológiu na trhu.

3D terapia Biomag a jej účinky - vysvetľuje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulznej terapie – vedecké štúdie

Pozitívne efekty aplikácií pulzového magnetického poľa (PEMF) dokladajú klinické štúdie od významných autorít a renomovaných inštitúcií.  Najnovší zoznam týchto klinických štúdií nájdete na tejto stránke. Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme ľahko sa orientovať v týchto odborných dátach.

Na našom oddelení je aplikácia magnetického pulzového poľa veľmi dobre využívaná. Oceňujeme možnosť aplikácie nielen podľa čísiel programu, ale aj možnosť vytvárania vlastných programov. Prístroj je malý, dobre sa ovláda, ovládanie je jednoduché, pri veľmi dobrom výkone.

Fakultná nemocnica Na Bulovce Praha – Oddelenie liečebnej rehabilitácie

Liečenie pulzovým magnetickým poľom v našich kúpeľoch používame viac ako 10 rokov. Prístroje Biomag používame v rámci rehabilitačnej aj kúpeľnej liečby. Kombinácia magnetoterapie s inými rehabilitačnými metódami je veľmi výhodná, pretože dochádza k sčítaniu účinkov magnetoterapie s inými metódami (účinku proti bolesti, proti opuchu, regeneračného účinku a myorelaxačného).

Anenské slatinné kúpele – Lázně Bělohrad

S prístrojom sme spokojní, dobrá je aj manipulácia s aplikátormi a dobré sú liečebné výsledky. Odozva od pacientov je kladná. Frekvencia využitia je zhruba 50 aplikácií týždenne.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Prístroj Biomag máme od 03/2014. Od počiatku ho používala manželka ako veľmi účelný doplnok lekárskej starostlivosti, a to zvlášť na upokojenie bolestivých stavov.

Ladislav a Marie Kubovi, Praha

Pristroj používame 10 rokov. Liečime sa s ním celá rodina. Pri bolestiach nám problém odznie za cca 2-3 dni. Využívame aj magnetizáciu vody.

Daniela Bábiková, Nitra

Prístroj ani neupratujeme, je stále v pohotovostnej polohe na kresle, a tak pri pozeraní na televíziu sa obaja striedame pri liečbe svojich problémov. Vieme, že uľaví od bolesti a pri dlhšom používaní pomôže.

František Holásek, Traplice

* Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.

Lekári a naši ďalší klienti využívajú pulznú terapiu Biomag aj na tieto ochorenia a ťažkosti:

 • Diabetes
 • Bolesti chrbtice
 • Bercové vredy – vredy predkolenia
 • Vysoký tlak
 • Karpálny tunel
 • Artrózy kĺbov
 • Ďalšie ťažkosti

Rezervujte si vyskúšanie 3D pulznej terapie Biomag

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostredníctvom certifikovaných partnerov možnosť vyskúšania 3D pulznej terapie Biomag po celom Slovensku.

Cieľom je, aby sa každý mohol s prístrojmi a terapiou zoznámiť a osobne ju otestovať.

Využite túto možnosť a vyskúšajte patentovanú 3D pulznú terapiu.

 

Zákazník

Zanechajte kontakt nášmu špecialistovi

 • ✓ Poskytne Vám všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú
 • ✓ Posúdi Vaše zdravotné ťažkosti
 • ✓ Pomôže s výberom najvhodnejšieho prístroja
 • Umožní vyskúšanie a prípadne pre Vás zaistí objednanie prístrojov

Položky označené* sú povinné.

Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívny dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.