Chronické zápalové ochorenie prostaty a účinok NPMP

Editor: | 6. decembra 2018

Navrátil P., Novák I., Šístek R., Urologická klinika v Hradci Králové

Chronické zápalové ochorenie prostaty je jedným z najčastejších urologických problémov. Touto chorobou trpí asi 10-15% mladých mužov a mužov stredného veku. Štúdie sa zúčastnilo 21 pacientov s chronickým zápalovým ochorením prostaty vo veku od 42 do 86 rokov. Liečebný plán vychádzal zo skúseností s inými zápalovými ochoreniami (postupné zníženie frekvencie použitia). Každá expozícia magnetického poľa trvala 30 minút, s frekvenciou 24 Hz. Hodnotenie prebiehalo podľa nasledovných kritérií: subjektívne výsledky boli hodnotené pomocou dotazníka Americkej urologickej asociácie (AUA). Ďalej sa porovnávali laboratórne výsledky: krvný obraz, plazmatická koncentrácia minerálov (Na +, K + Cl-), kreatinín, urea, PSA enzymatická aktivita, fosfatáza, mikrobiálna kultivácia spermií alebo prostatickej sekrécie. Ďalej bolo vykonané porovnanie nasledujúcich inštrumentálnych vyšetrení – uroflowmetrie a ultrazvukového vyšetrenia prostaty. Všetky vyšetrenia boli uskutočnené pred liečbou, po 10 expozíciách a po 3 až 4 mesiacoch po skončení magnetoterapie. Štatistické vyhodnotenie bolo vykonávané pomocou nasledujúcich programov: StatSoft, Tulsa, OK, Friedman ANOVA. Zo 6 pacientov, ktorí po vyšetrení uroflowmetrom už dosahovali patologických hodnôt, sa prejavilo zlepšenie u 5 z nich. Z 13 pacientov s pozitívnou bakteriálnou kultiváciou, ktorí boli liečení zároveň aj antibiotikami, v 8 prípadoch baktérie vymizli. (Z literatúry je dobre známy zosilnený účinok kombinácie magnetického poľa a antibiotík.) Magnetoterapia sa pri tomto ochorení využíva predovšetkým pre jej analgetický účinok a zjavne pozitívny vplyv na priebeh chronického zápalu, ktorý bol už preukázaný pri iných, prevažne reumatických zápalových ochoreniach.

 

Záver: Magnetoterapia je veľmi prínosná pre pacientov trpiacich chronickými zápalovými ochoreniami prostaty. Veľmi pozitívne účinky boli zaznamenané aj pri sexuálnej dysfunkcii.

Chronický zápal prostaty a účinky magnetoterapie – Vaše otázky.

Zaujali Vás pozitívne účinky magnetoterapie na chronický zápal prostaty? Chcete sa dozvedieť viac o aplikácii magnetoterapie na chronický zápal prostaty? Kontaktujte nás!
S dôverou sa na nás obráťte, odpovieme na Vaše otázky týkajúce sa uplatnenia magnetoterapie na chronický zápal prostaty.

Súvisiace diagnóza: Zápal prostaty, zväčšenie prostaty (benígna hyperplázia – BHP)

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)