Chronický tinnitus a účinky pulzovej magnetickej stimulácie

Editor: | 6. decembra 2018

Chronický tinnitus a účinky pulzovej magnetickej stimulácie, skúmali autori tejto štúdie (Langguth et al., 2006), keďže už predtým transkraniálna magnetické stimulácia (TMS) ukázala, že dokáže modifikovať podráždenie mozgovej kôry a liečiť tak sluchové halucinácie a iné poruchy.

Keďže je tinnitus často spájaný s ohluchnutím dôsledkom plasticity nervovej sústavy a neexistuje na neho liečebná metóda zaručujúca stopercentný účinok, skúsili autori tejto štúdie vyskúšať na troch pacientoch repetitívnu transkraniálnu magnetickú stimuláciu (rTMS), ktorej magnetické pole zasahuje do prvých niekoľkých milimetrov povrchovej kôry mozgu.

Pri tejto príležitosti zároveň porovnávali účinky pulznej magnetoterapie ako pri nízkej frekvencii 1 Hz, tak pri vyšších frekvenciách 5-20 Hz.

Pomocou metódy neurozobrazovania bola dokázaná zvýšená aktivita v centrálnom sluchovom systéme. Ukázalo sa, že nízka frekvencia magnetoterapie (1 Hz a menej) spôsobí zníženie podráždenia mozgovej kôry, zatiaľ čo vyššie frekvencie magnetoerapie (5-20 Hz) ho zvýšia.

Autori sa zároveň zmienili, že priama magnetická stimulácia mozgovej kôry nízkou frekvenciou 1 Hz spôsobuje dlhodobý pokles podráždenia mozgovej kôry, ktorý potom trvá aj po skončení terapie.

Inými slovami opakujúce sa stimulácie pulznou magnetoreapiou, nízkou alebo vyššou frekvenciou, môžu zabezpečiť narušenie funkcie centrálneho nervového systému a efektívne tak liečiť chronický tinnitus.

Zdroj: Langguth, B. et al. (2006) Repetitive transcranial magnetic stimulation and chronic tinnitus. Acta Oto-Laryngologica (Supplement). 126102–105.

Repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia a chronický tinnitus / Repetitive transcranial magnetic stimulation and chronic tinnitus

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17114153

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Tinnitus (ušné šelesty, pískanie v ušiach)

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)