Degeneratívne ochorenie mozgu, miechy

Editor: | 31. marca 2020

Cítite výpadky myslenia či reči? Začínate sa zle orientovať či pohybovať? Môže u vás prepukať jedno z degeneratívnych ochorení mozgu alebo miechy. Nástup týchto ochorení je často veľmi pomalý a ťažko ho preto zaznamenať. Avšak je dôležité práve pre efektívnosť budúcej liečby neodkladať návštevu lekára

Degeneratívne ochorenie mozgu, miechy
Obrázok: Degeneratívne ochorenie mozgu, miechy

Hľadáte riešenie degeneratívneho ochorenia?

Chcete se zbavit potíží?

Popis degeneratívnych chorôb mozgu, miechy a príčiny vzniku

Ide o širokú škálu degeneratívnych poškodení centrálneho nervového systému. Dochádza k poškodeniu a zániku neurónov a nemožno preukázať zápalový, toxický alebo metabolický pôvod.

Tieto choroby sa objavujú v dospelosti, prevažne v presenilnom a senilnom veku. Často hovoríme o „predčasnom starnutí“.

Choroby môžu byť sprevádzané rôznymi príznakmi, demencia je spoločný prejav celého radu z nich. Medzi ďalšie spoločné črty patrí plazivý začiatok, pomalý, často roky trvajúci progresívny priebeh a častý familiárny výskyt..

Patrí sem degeneratívne ochorenie postihujúce prevažne mozgovú kôru. Najčastejšie ide o Alzheimerovu chorobu, ktorá spôsobuje nezvratné zmeny na mozgu a pokles kognitívnych funkcií (myslenie, pamäť, úsudok). Ďalej Pickovu chorobu, ktorá je veľmi podobná Alzheimerovej, avšak postihuje predovšetkým čelnú oblasť mozgu, ktorá má na starosť správanie a niektoré povahové črty. Môže sa prejavovať nevhodným správaním, zanedbávaním zovňajšku a podobne..

Ďalej sem zaraďujeme degeneratívne ochorenie postihujúce prevažne extrapyramídový systém, kedy ide o poruchy hybnosti spôsobené najmä abnormalitami bazálnych ganglií a ich prepojením, príkladom je Huntingtonova choroba, Parkinsonova choroba a syndróm.

Súčasťou je aj degeneratívne ochorenie mozočku a degeneratívne ochorenia miechy ako je amyotrofická laterálna skleróza (predčasná strata nervových buniek, ktoré riadia činnosť svalov) či Juvenilná spinálna svalová atrofia (vrodené ochorenie, pri ktorom dochádza k postupnému ubúdaniu svalstva, a teda schopnosti sa pohybovať).

Liečba degeneratívnych ochorení mozgu, miechy – zbavte sa ťažkostí

Keďže je vo väčšine prípadov týchto ochorení príčina neznáma, základom liečby je výber takej terapie, ktorá má za cieľ zmierniť priebeh ochorenia, ďalej čo najviac predĺžiť kvalitný život chorých.

Pre zmiernenie priebehu možno voliť farmakologickú liečbu, ako aj postupy nefarmakologické, kam patrí rehabilitácia a cvičenie.

V rámci rehabilitačnej starostlivosti prináša významné účinky 3D pulzná terapia Biomag. Tá svojím vazodilatačným a protizápalovým efektom zlepšuje prísun živín a kyslíka pre centrálny nervový systém a podieľa sa na spomaľovaní progresie ochorenia a stabilizovaní zdravotného stavu.

Vysvetlenie vybraných pojmov:

 • Neurón – nervová bunka, základná stavebná a funkčná jednotka nervového systému.
 • Neurológia – lekársky odbor zaoberajúci sa štúdiom, diagnostikou a neoperačnou liečbou chorôb nervového systému mozgu, miechy, nervov, svalov.
 • Bazálne gangliá – jadrá šedej hmoty v oblasti veľkého mozgu, patria k extrapyramidovému systému a podieľajú sa na koordinácii pohybov.
 • Huntingtonova choroba – dedičné neurodegeneratívne ochorenie mozgu prejavujúce sa nekoordinovanými trhanými pohybmi tela a stratou kognitívnych funkcií (pamäť).

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán. Ide tak o úplne novú a unikátnu medicínsku technológiu na trhu.

Aké sú výhody terapie v prípade degeneratívnych ochorení mozgu, miechy?

 • Pomáha proti zápalom.
 • Má vazodilatačný efekt.
 • Vďaka jednoduchému ovládaniu možno aplikovať aj v domácej starostlivosti.
 • Ide o riešenie bez ďalších liekov.
 • Ide o neinvazívnu metódu.

3D terapia Biomag a jej účinky - vysvetľuje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulznej terapie – vedecké štúdie

Klinicky najvýznamnejšie účinky 3D pulznej terapie Biomag u pacientov s degeneratívnym ochorením mozgu, miechy spočívajú najmä v jej vazodilatačnom efekte.

Pozitívne efekty aplikácií pulzového magnetického poľa (PEMF) dokladajú klinické štúdie od významných autorít a renomovaných inštitúcií.  Najnovší zoznam týchto klinických štúdií nájdete na tejto stránke. Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme ľahko sa orientovať v týchto odborných dátach.

Na našom oddelení je aplikácia magnetického pulzového poľa veľmi dobre využívaná. Oceňujeme možnosť aplikácie nielen podľa čísiel programu, ale aj možnosť vytvárania vlastných programov. Prístroj je malý, dobre sa ovláda, ovládanie je jednoduché, pri veľmi dobrom výkone.

Fakultná nemocnica Na Bulovce Praha – Oddelenie liečebnej rehabilitácie

Liečenie pulzovým magnetickým poľom v našich kúpeľoch používame viac ako 10 rokov. Prístroje Biomag používame v rámci rehabilitačnej aj kúpeľnej liečby. Kombinácia magnetoterapie s inými rehabilitačnými metódami je veľmi výhodná, pretože dochádza k sčítaniu účinkov magnetoterapie s inými metódami (účinku proti bolesti, proti opuchu, regeneračného účinku a myorelaxačného).

Anenské slatinné kúpele – Lázně Bělohrad

S prístrojom sme spokojní, dobrá je aj manipulácia s aplikátormi a dobré sú liečebné výsledky. Odozva od pacientov je kladná. Frekvencia využitia je zhruba 50 aplikácií týždenne.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Biomag používame na artrózy, fraktúru, reumatologické ochorenie, degeneratívne ochorenie.

Medexim, Piešťany

Moja pacientka trpí Parkinsonovou chorobou. Každý deň sa venujeme reflexnej masáži a používame prístroj Biomag. V súčasnej dobe je badateľné zlepšenie, ľahšie sa pohybuje a po psychickej stránke je u nej vidieť pokrok.

Dagmar Leneková, Bratislava

* Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.

Lekári a naši ďalší klienti využívajú pulznú terapiu Biomag aj na tieto ochorenia a ťažkosti:

 • Diabetes
 • Bolesti chrbtice
 • Bercové vredy – vredy predkolenia
 • Vysoký tlak
 • Karpálny tunel
 • Artrózy kĺbov
 • Ďalšie ťažkosti

Rezervujte si vyskúšanie 3D pulznej terapie Biomag

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostredníctvom certifikovaných partnerov možnosť vyskúšania 3D pulznej terapie Biomag po celom Slovensku.

Cieľom je, aby sa každý mohol s prístrojmi a terapiou zoznámiť a osobne ju otestovať.

Využite túto možnosť a vyskúšajte patentovanú 3D pulznú terapiu.

 

Zákazník

Zanechajte kontakt nášmu špecialistovi

 • ✓ Poskytne Vám všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú
 • ✓ Posúdi Vaše zdravotné ťažkosti
 • ✓ Pomôže s výberom najvhodnejšieho prístroja
 • Umožní vyskúšanie a prípadne pre Vás zaistí objednanie prístrojov

Položky označené* sú povinné.

Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívny dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.