Detská mozgová obrna

Editor: | 20. júna 2019
Detská mozgová obrna
Obrázok: Detská mozgová obrna

Hľadáte riešenie zdravotných problémov?

Spýtajte sa nás

Charakteristika detskej mozgovej obrny: Ide o poruchy centrálnej regulácie hybnosti a vývoja hybnosti vzniknuté z poškodenia nezrelého mozgu v ranej vývojovej dobe, teda pred pôrodom, počas pôrodu a skoro po ňom. V niektorých prípadoch detskej mozgovej obrny pozorujeme aj poruchy mentálne, nervové záchvaty, zmyslové chyby, poruchy komunikačné, vnímania a i. Tieto poruchy sa môžu navzájom miešať, avšak väčšinou je jedna zvýraznená.

Do detskej mozgovej obrny sa zahŕňajú prevažne prípady, pri ktorých je v popredí porucha hybnosti. Detská mozgová obrna sa prejavuje v rôznych formách a poruchy sa môžu prejaviť postupne v priebehu druhého až tretieho roka života. Toto je ovplyvnené vývinom mozgu a jeho funkcií. Aj po treťom roku života dieťaťa sa môžu jednotlivé formy choroby meniť vo svojich príznakoch, alebo prechádzať jedna v druhú. Detskú mozgovú obrnu nesmieme zamieňať s detskou obrnou – poliomyelitídou.

h2>Využitie magnetoterapie pri detskej mozgovej obrne

Rozoznávame formy spastickej a nespastickej detskej mozgovej obrny. Nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia Biomag navodzuje u týchto stavov normotoniu. Nevyhnutne nutné je začať okamžite po zistení stavu, veľmi často už u dojčiat. Výborné výsledky s magnetoterapiou pri detskej mozgovej obrne už v osemdesiatych rokoch popísal MUDr. Chvojka napr. pri atrofii nervových jadier v predných rohoch miechových.

Aplikácia magnetoterapie pri detskej mozgovej obrne

Pri detskej mozgovej obrne odporúčame aplikovať nízkofrekvenčnú pulznú magnetoterapiu Biomag dlhodobo a opakovane na celú chrbticu a hlavu a všetky partie tela, kde sú svalové kontraktúry – frekvencia 2 – 25 Hz. Pri nespastickej forme detskej mozgovej obrny striedame so stimulačnými frekvenciami 50 – 81 Hz. Vhodné sú ploché aplikátory a solenoid.

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán. Ide tak o úplne novú a unikátnu medicínsku technológiu na trhu.

3D terapia Biomag a jej účinky - vysvetľuje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulznej terapie – vedecké štúdie

Pozitívne efekty aplikácií pulzového magnetického poľa (PEMF) dokladajú klinické štúdie od významných autorít a renomovaných inštitúcií.  Najnovší zoznam týchto klinických štúdií nájdete na tejto stránke. Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme ľahko sa orientovať v týchto odborných dátach.

Na našom oddelení je aplikácia magnetického pulzového poľa veľmi dobre využívaná. Oceňujeme možnosť aplikácie nielen podľa čísiel programu, ale aj možnosť vytvárania vlastných programov. Prístroj je malý, dobre sa ovláda, ovládanie je jednoduché, pri veľmi dobrom výkone.

Fakultná nemocnica Na Bulovce Praha – Oddelenie liečebnej rehabilitácie

Liečenie pulzovým magnetickým poľom v našich kúpeľoch používame viac ako 10 rokov. Prístroje Biomag používame v rámci rehabilitačnej aj kúpeľnej liečby. Kombinácia magnetoterapie s inými rehabilitačnými metódami je veľmi výhodná, pretože dochádza k sčítaniu účinkov magnetoterapie s inými metódami (účinku proti bolesti, proti opuchu, regeneračného účinku a myorelaxačného).

Anenské slatinné kúpele – Lázně Bělohrad

S prístrojom sme spokojní, dobrá je aj manipulácia s aplikátormi a dobré sú liečebné výsledky. Odozva od pacientov je kladná. Frekvencia využitia je zhruba 50 aplikácií týždenne.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Ako masér odporúčam magnetoterapiu svojim klientom. Vynikajúce výsledky sú zaznamenané pri uvoľnení chrbtového svalstva, ktoré je stuhnuté od nachladnutia, prievanu. Ďalej u dojčiat s detskou mozgovou obrnou, pri stavoch po cievnych mozgových príhodách, zamrznutých ramenách …

Lenka Vidurková, Vracov

Môj vnuk má DMO, používa tento prístroj na nohu, ruky, na krk-je tam mierne zlepšenie prekrvenia horných a dolných končatín a lepšie prekrvenie studených nôh.

Katarína Bocorová, Moravské Lieskové

* Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.

Lekári a naši ďalší klienti využívajú pulznú terapiu Biomag aj na tieto ochorenia a ťažkosti:

  • Diabetes
  • Bolesti chrbtice
  • Bercové vredy – vredy predkolenia
  • Vysoký tlak
  • Karpálny tunel
  • Artrózy kĺbov
  • Ďalšie ťažkosti

Rezervujte si vyskúšanie 3D pulznej terapie Biomag – Teraz za akčnú cenu

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostredníctvom certifikovaných partnerov možnosť vyskúšania 3D pulznej terapie Biomag po celej Slovenskej republike.

Cieľom je, aby sa každý mohol s prístrojmi a terapiou zoznámiť a osobne ju otestovať. Cena tejto služby sa pohybuje zvyčajne okolo 70 €, podľa vzdialenosti od najbližšieho partnera Biomag.

Využite túto možnosť a vyskúšajte patentovanú 3D pulznú terapiu u vás alebo u najbližšieho partnera Biomag. Teraz úplne bezplatne!

Zákazník

Položky označené* sú povinné.

reCAPTCHA
Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívny dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.