Detská mozgová obrna

Editor: | 1. novembra 2019

Pozorujete u svojho dieťaťa oneskorený vývoj? Značne neskôr sa pretáča, lezie alebo sedí? Uprednostňuje jednu polovicu tela pred druhou? Môže sa jednať o detskú mozgovú obrnu. Ide o poškodenie, kedy včasná liečba je rozhodujúca na šancu dieťaťa prekonať vývojovú poruchu.

Detská mozgová obrna
Obrázok: Detská mozgová obrna

Hľadáte riešenie mozgovej obrny?

Chcete sa zbaviť problémov?

Popis detskej mozgovej obrny a príčiny vzniku

V prípade detskej mozgovej obrny ide o poruchy centrálnej regulácie hybnosti a vývoja hybnosti vzniknuté z poškodenia nezrelého mozgu.

Okrem oneskoreného vývoja pohybových schopností ako je lezenie a stoj patrí k ďalším príznakom zmena vo svalovom napätí (znížený alebo zvýšený tonus).

K poškodeniu môže dôjsť počas tehotenstva, pri pôrode alebo v prvých mesiacoch života.

Ochorenie sa prejavuje v rôznych formách a poruchy sa môžu prejaviť postupne v priebehu druhého až tretieho roku života.

Rozoznávame formy spastickej a nespastickej detskej mozgovej obrny.

Častejšia je spastická forma a medzi jej charakteristické prejavy patria stuhnuté a trvalo stiahnuté (spastické) svaly v postihnutých miestach. Táto forma spôsobuje oslabenie až ochrnutie končatín.

V niektorých prípadoch pozorujeme aj poruchy mentálne, nervové záchvaty, zmyslové vady, poruchy komunikačné, poruchy vnímania a iné postihnutia.

Detskú mozgovú obrnu nesmieme zamieňať s detskou obrnou – poliomyelitídou. Detská obrna je vírusová infekčná nákaza a je prenosná z človeka na človeka.

Detská mozgová obrna nie je chorobou dedičnou ani nákazlivou. Jej príčinou je väčšinou nedostatočné okysličenie mozgového tkaniva, môže to byť aj infekcia alebo pôsobenie toxických látok a liekov.

Liečba detskej mozgovej obrny – zbavte sa ťažkostí

Detská mozgová obrna je choroba, ktorú nemožno vyliečiť a je nutné k nej pristupovať komplexne.

Vhodnou liečbou je možné dosiahnuť zlepšenie podmienok a životných možností dieťaťa a priblížiť život dieťaťa takmer normálnemu.

Všeobecným pravidlom je, že čím skôr je liečba započatá, tým je väčšia šanca prekonať vývojovú poruchu.

Základom liečby je pravidelná fyzioterapia. Je zostavený liečebný plán a rozhodujúca je pomoc rodiny a celého okolia.

Používa sa mnoho rehabilitačných metód. Jedna z najefektívnejších je Vojtova metóda.

Výborné výsledky liečby u detskej mozgovej obrny v rámci rehabilitácie dosahuje 3D pulzná terapia Biomag, ktoré už v osemdesiatych rokoch popísal MUDr. Chvojka.

Vysvetlenie vybraných pojmov:

 • Normotónia – optimálne fyziologické napätie svalu.
 • Myorelaxačný efekt (spazmolytický efekt) – efekt uvoľňujúci kŕče / spazmy.

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán. Ide tak o úplne novú a unikátnu medicínsku technológiu na trhu.

Aké sú výhody terapie v prípade detskej mozgovej obrny?

 • Navodzuje normotoniu (optimálne fyziologické napätie svalu).
 • Uplatňuje sa spazmolytický efekt (uvoľňujúci kŕče / spazmy).
 • Vďaka jednoduchému ovládaniu možno aplikovať aj v domácej starostlivosti.
 • Ide o riešenie bez ďalších liekov.
 • Ide o neinvazívnu metódu.

3D terapia Biomag a jej účinky - vysvetľuje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulznej terapie – vedecké štúdie

Klinicky najvýznamnejšie účinky 3D pulznej terapie Biomag u pacientov s detskou mozgovou obrnou spočívajú najmä vo vasodilatačnom a spazmolytickom efekte inak tiež efekte uvoľňujúcom kŕče (spazmy).

Pozitívne efekty aplikácií pulzového magnetického poľa (PEMF) dokladajú klinické štúdie od významných autorít a renomovaných inštitúcií.  Najnovší zoznam týchto klinických štúdií nájdete na tejto stránke. Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme ľahko sa orientovať v týchto odborných dátach.

Na našom oddelení je aplikácia magnetického pulzového poľa veľmi dobre využívaná. Oceňujeme možnosť aplikácie nielen podľa čísiel programu, ale aj možnosť vytvárania vlastných programov. Prístroj je malý, dobre sa ovláda, ovládanie je jednoduché, pri veľmi dobrom výkone.

Fakultná nemocnica Na Bulovce Praha – Oddelenie liečebnej rehabilitácie

Liečenie pulzovým magnetickým poľom v našich kúpeľoch používame viac ako 10 rokov. Prístroje Biomag používame v rámci rehabilitačnej aj kúpeľnej liečby. Kombinácia magnetoterapie s inými rehabilitačnými metódami je veľmi výhodná, pretože dochádza k sčítaniu účinkov magnetoterapie s inými metódami (účinku proti bolesti, proti opuchu, regeneračného účinku a myorelaxačného).

Anenské slatinné kúpele – Lázně Bělohrad

S prístrojom sme spokojní, dobrá je aj manipulácia s aplikátormi a dobré sú liečebné výsledky. Odozva od pacientov je kladná. Frekvencia využitia je zhruba 50 aplikácií týždenne.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Môj vnuk má DMO, používa tento prístroj na nohu, ruky, na krk-je tam mierne zlepšenie prekrvenia horných a dolných končatín a lepšie prekrvenie studených nôh.

Katarína Bocorová, Moravské Lieskové

Ako masér odporúčam magnetoterapiu svojim klientom. Vynikajúce výsledky sú zaznamenané pri uvoľnení chrbtového svalstva, ktoré je stuhnuté od nachladnutia, prievanu. Ďalej u dojčiat s detskou mozgovou obrnou, pri stavoch po cievnych mozgových príhodách, zamrznutých ramenách …

Lenka Vidurková, Vracov

* Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.

Lekári a naši ďalší klienti využívajú pulznú terapiu Biomag aj na tieto ochorenia a ťažkosti:

 • Diabetes
 • Bolesti chrbtice
 • Bercové vredy – vredy predkolenia
 • Vysoký tlak
 • Karpálny tunel
 • Artrózy kĺbov
 • Ďalšie ťažkosti

Rezervujte si vyskúšanie 3D pulznej terapie Biomag – Teraz za akčnú cenu

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostredníctvom certifikovaných partnerov možnosť vyskúšania 3D pulznej terapie Biomag po celej Slovenskej republike.

Cieľom je, aby sa každý mohol s prístrojmi a terapiou zoznámiť a osobne ju otestovať. Cena tejto služby sa pohybuje zvyčajne okolo 70 €, podľa vzdialenosti od najbližšieho partnera Biomag.

Využite túto možnosť a vyskúšajte patentovanú 3D pulznú terapiu u vás alebo u najbližšieho partnera Biomag. Teraz úplne bezplatne!

Zákazník

Zanechajte kontakt nášmu špecialistovi

Vyskúšať prístroje môžete teraz bezplatne

 • ✓ Poskytne Vám všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú
 • ✓ Posúdi Vaše zdravotné ťažkosti
 • ✓ Pomôže s výberom najvhodnejšieho prístroja
 • Umožní vyskúšanie a prípadne pre Vás zaistí objednanie prístrojov

Položky označené* sú povinné.

Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívny dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.