Dlhodobé hojenie zlomenín holennej kosti a vplyv pulzového elektromagnetického poľa

Editor: | 6. decembra 2018

Dvojito zaslepená multicentrická štúdia

W. J. W. Sharrard, Royal Hallamshire Hospital, Sheffield

Do štúdie bolo zaradených celkom 45 zlomenín kosti holennej, všetky konzervatívne liečené a odložené o viac ako 16, ale menej ako 32 týždňov. Jednalo sa o stredne ťažké až ťažké posunutie, o vybočenie či rozdrtenie alebo kombináciu lézie so stredne ťažkou až ťažkou ujmou na koži a mäkkých tkanivách. Liečba bola vykonaná na skupine s aktívnou liečbou (20 pacientov) elektromagnetickou stimuláciou, 25 pacientov bolo zaradených do skupiny s placebom. Štúdia trvala 12 týždňov. Rtg snímky boli hodnotené slepo a nezávisle rádiológom a ortopedickým chirurgom. Štatistická analýza ukázala, že pacienti v aktívnej skupine boli porovnateľní vo všetkých parametroch okrem veku. Vek ale nemal vplyv na výsledok a efekt liečby. Nezávislé hodnotenie aktívnej skupiny rádiológom ukázalo rádiologickú zhodu pri piatich fraktúrach, zhoda bola v piatom roku, ale nie už v desiatom roku. V kontrolnej skupine bola zhoda iba v jednej zlomenine, u ktorej bol pokrok v liečbe výrazný, pri ostatných nedošlo k žiadnej zmene. Existoval výrazný rozdiel medzi výsledkami oboch skupín – skupina s aktívnou liečbou mala podľa Fischerovho exaktného testu výsledky výrazne lepšie (p = 0,002). Posúdenie ortopéda ukázalo zhodu pri deviatich zlomeninách a absenciu zhody pri 11 zlomeninách v aktívnej skupine. V kontrolnej skupine boli zhody pri 3 zlomeninách a absencia zhody pri 22 zlomeninách. Výsledky boli tiež výrazne lepšie u skupiny s aktívnou liečbou (p = 0,02).

Záver: Pulzové elektromagnetické pole významne ovplyvnilo dlhodobé hojenie zlomenín holennej kosti.

Dlhodobé hojenie zlomenín holennej kosti a magnetoterapia – Vaše otázky

Zaujali Vás pozitívne účinky magnetoterapie na dlhodobé hojenie zlomenín holennej kosti? Chcete sa dozvedieť viac o aplikácii magnetoterapie na dlhodobé hojenie zlomenín holennej kosti? Kontaktujte nás!
S dôverou sa na nás obráťte, odpovieme na Vaše otázky týkajúce sa uplatnenia magnetoterapie na dlhodobé hojenie zlomenín holennej kosti.

Súvisiace diagnóza: Zlomeniny

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)