Dodatok k spracovaniu údajov – Predĺžená záruka

Zpracování osobních dat

Vyplnením vašich osobných údajov sa Biomag Medical s.r.o., so sídlom 1270, Průmyslová , 50601 Jičín, IČO 06480853, stane prevádzkovateľom vašich osobných údajov. Z právneho titulu výslovného súhlasu evidujeme Email, Fotografie, ID otázky, Meno, Kópiu kúpnej zmluvy alebo, Mesto, Na čo je prístroj aplikovaný – Biomag extra, Odbor či profesia, Oslovenie, Priezvisko, Spoločnosť, Štát, Telefón, Titul pred menom, Titul za menom, 5 rokov od poskytnutia súhlasu. Tieto údaje spracovávame za účelom poskytnutia predĺženej záruky na prístroje Biomag a publikovanie skúsenosti zákazníka s prístrojmi Biomag

Vaše práva

Môžete namietať proti tomuto spracovaniu, rovnako ako môžete požadovať opravu udaných osobných údajov, požiadať o oznámenie, aké osobné údaje o vás evidujeme, prípadne požiadať o vymazanie osobných údajov, ak je to možné. Pokiaľ dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prevoditeľnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní. V prípade, že ste nám udelili súhlas so spracovaním niektorého z osobných údajov, informujeme Vás, že tento súhlas môžete v budúcnosti kedykoľvek odvolať a je povinnosťou dodávateľa tento údaj následne vymazať a ďalej ho nespracovávať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania, vychádzajúca zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Vaším právom je podať sťažnosť dozornému úradu (Úrad na ochranu osobných údajov) proti tomuto spracovaniu. So svojimi žiadosťami sa môžete obracať na e-mail privacy@biomag.cz alebo na sídlo našej spoločnosti: Biomag Medical s.r.o., 1270, Průmyslová , 50601 Jičín.