Fyzikálna terapia na liečbu laterálnej a mediálnej epikondylitídy

Editor: | 6. decembra 2018

Porovnanie účinnosti metódy pulznej magnetoterapie (20 Hz, 5 mT) s ďalšími dvoma bežne používanými metódami – iontoforézou a fonoforézou. Porovnanie prebiehalo na skupine 55 pacientov.

Okrem skúmania samotných účinkov magnetoterapie niektoré štúdie tiež porovnávajú jej prínos napríklad s ďalšími postupmi používanými vo fyzioterapii – s iontoforézou a fonoforézou.

Vzhľadom k rozšírenosti mnohokrát rozsiahlych a pravidelných bolestí súvisiacich s tenisovým lakťom táto štúdia zámerne porovnávala účinnosti jednotlivých dostupných terapií, aby prípadne určila najvhodnejší terapeutický postup. Sledovanú skupinu tvorilo 55 pacientov.

Všetky aplikované terapeutické metódy, vrátane pulznej magnetoterapie preukázali veľmi vysokú účinnosť s výrazným zmiernením bolesti a rozdiely medzi jednotlivými liečebnými metódami boli štatisticky nevýznamné.

Zdroj: Latała, B. et al. (2009) Fizykoterapia w leczeniu zapalenia nadkłykcia bocznego i przyśrodkowego kości ramiennej. / Physical therapy in treatment of lateral and medial epicondylitis. Physiotherapy / Fizjoterapia. 17 (1), 3–10.

Fyzikálna terapia na liečbu laterálnej a mediálnej epikondylitídy / Physical therapy in treatment of lateral and medial epicondylitis

http://journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=898600

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako najskôr to bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Tenisový lakeť

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)