Heterotopická osifikácia u pacientov s poranením hlavy a miechy (SCI)

Editor: | 6. decembra 2018

Účinok nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie ako profylaxia

A. Durovic, D. Miljkovic, Z. Brdareski, A. Plavšic, M. Jevtic, Military Medical Academy, Belgrade, Serbia, Tor Vergata University, Rome, Italy

Heterotopická osifikácia (HO) je významná komplikácia pri poranení hlavy a miechy (SCI). Nízkofrekvenčná pulzná magnetická terapia (PLIMF) zvyšuje prietok krvi do oblasti bolesti alebo zápalu, prináša do tejto oblasti viac kyslíka a pomáha odstraňovať toxické látky. Cieľom tejto štúdie bolo zistiť účinok PLIMF ako profylaxia HO u pacientov so SCI. Štúdia zahŕňala 29 pacientov s traumatickou SCI. Pacienti boli náhodne rozdelení do experimentálnej (n = 14) a kontrolnej skupiny (n = 15). Pacientom v experimentálnej skupine bola (okrem cvičenia a pohybovej terapie) aplikovaná PLIMF, ktorá mala nasledujúce charakteristiky: indukcia 10 mT, frekvencia 25 Hz a doba trvania 30 min.

Liečba bola začatá v siedmom týždni po zranení a trvala štyri týždne. Prítomnosť alebo absencia HO okolo bokov pacientov bola kontrolovaná röntgenom a zaradená do Brookers klasifikácie. Funkčné schopnosti a motorické poškodenie boli kontrolované FIM, Barthel indexom a ASIA. Štatistická analýza zahŕňala Kolmogorov-Smirnov test, Shapiro-Wilk test, Mann Whitney exaktný test, Wilcoxonov rank test a Fischer exaktný test. Štatistický význam bol nastavený tak, aby bol na p <0,05. Výsledky: Na konci štúdie nemal žiadny pacient z experimentálnej skupiny HO. V kontrolnej skupine malo päť pacientov (33,3%) HO. Po ukončení liečby sa väčšina pacientov z experimentálnej skupiny (57,14%) posunula z triedy ASIA-A do ASIA-B.

Záver: Nízkofrekvenčná pulzná magnetická terapia pomáha v prevencii HO u pacientov s traumatickým SCI.

Heterotopická osifikácia u pacientov s poranením hlavy a miechy a magnetoterapia – Vaše otázky

Zaujali Vás pozitívne účinky magnetoterapie na heterotopickú osifikáciu? Chcete sa dozvedieť viac o aplikácii magnetoterapie na heterotopickú osifikáciu? Kontaktujte nás!
S dôverou sa na nás obráťte, odpovieme na Vaše otázky týkajúce sa uplatnenia magnetoterapie na heterotopickú osifikáciu.

Súvisiace diagnóza:

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)