Hojivý proces u paradentózy

Editor: | 6. decembra 2018

Hojivý proces u paradentózy skúšal za pomoci nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie vyvolať v roku 2014 na zvieracom modeli výskumný tím A. Haghnegahdara. K svojmu pokusu navrhol vlastné zariadenie, ktoré tvorilo pár Helmholtzových cievok.

Tieto cievky medzi sebou po spustení vytvorili homogénne pulzové magnetické pole.Výsledky v porovnaní s kontrolnou skupinou potvrdili, že pulzové elektromagnetické polia majú stimulačný fyziologický efekt na bunky aj tkanivá.

Aj napriek jednoduchému záveru tejto štúdie je jej dôležitosť vysoká. Potvrdzuje totiž jasne, že pulzná magnetoterapia je vďaka svojim hojivým účinkom vhodná aj na liečbu paradentózy.

Zdroj: Haghnegahdar, A. et al. (2014) Design and fabrication of helmholtz coils to study the effects of pulsed electromagnetic fields on the healing process in periodontitis: preliminary animal results. Journal Of Biomedical Physics & Engineering. 4 (3), 83–90.

Návrh a výroba Helmholtzových cievok k štúdii účinkov pulzových elektromagnetických polí na hojivý proces u paradentózy: Predbežné výsledky u zvierat/ Design and Fabrication of Helmholtz Coils to Study the Effects of Pulsed Electromagnetic Fields on the Healing Process in Periodontitis: Preliminary Animal Results

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25505775

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Paradentóza

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)