Ischemická choroba dolných končatín (poruchy prekrvenia)

Editor: | 29. augusta 2019

Máte pocit chladných nôh? Núti vás kŕčovitá bolesť v lýtku pri chôdzi zastaviť? Zhoršujú sa ťažkosti natoľko, že bolesti prichádzajú aj v pokoji? Pravdepodobne trpíte ischémiou končatín, kedy môže dôjsť k odumieraniu tkanív či tvorbe vredov. V konečnej fáze môže byť končatina ohrozená amputáciou.

Obrázok: Ischemická choroba dolných končatín (poruchy prekrvenia)

Hľadáte riešenie ischémie končatín?

Chcete sa zbaviť problémov?

Popis ischémie dolných končatín a príčiny vzniku

Pri ischemickej chorobe dolných končatín ide o ochorenie postihujúce tepny, kedy dochádza k ich zúženiu až uzáveru.. Dochádza k nedostatočnému prívodu kyslíka a živín do pracujúcich svalov a tkanív. Výsledkom je celý rad trofických zmien, ktoré môžu vyústiť amputáciou končatiny.

Najčastejšou príčinou je ateroskleróza (kôrnatenie tepien), trombus (krvná zrazenina), Bürgerova choroba a vazokonstrikcia tepien.

V prvej fáze ischemickej choroby dolných končatín chorý nepociťuje žiadne ťažkosti. Cievy sú len mierne zúžené a stačia ešte dostatočne zásobovať končatiny krvou. Chorí nepriaznivo reagujú len na kolísanie teplôt. Za chladného počasia si chorí častejšie sťažujú na pocit studených nôh.

V druhej fáze choroby je príznakom bolesť. Táto fáza je typická takzvanou intermitentnou klaudikáciou, kedy chorý pri chôdzi v dôsledku bolesti sa zastaví a odpočinie si, bolesť odznie a môže pokračovať v chôdzi. Môžu sa už objavovať trofické zmeny.

Trvalá bolesť končatiny znamená tretiu fázu.

V poslednej, štvrtej fáze je stav prekrvenia končatiny už kritický, objavujú sa svalové zášklby a kŕče. Chorý je ohrozený odumretím tkanív, ktoré sa najprv prejavia na okrajových častiach končatiny.

Hlavným rizikovým faktorom vzniku ischemickej choroby dolných končatín je:

 • fajčenie,
 • nedostatok pohybu,
 • vyšší vek,
 • psychické stresy,
 • obezita,
 • cholesterol,
 • vysoký krvný tlak,
 • diabetes a ďalšie.

Liečba ischémia dolných končatín – zbavte sa bolesti

Ochorenie si vyžaduje odborné cievne vyšetrenie a včasné začatie liečby podľa štádia a lokalizácie ischemickej choroby. Cieľom je zlepšenie prietoku tepnami a zachovanie končatiny.

Dôležitá je úprava životného štýlu a eliminácia rizikových faktorov (eliminácia fajčenia, stresu, redukcia hmotnosti, regulácia cukrovky).

Cieľom farmakologickej liečby je obmedziť zhlukovanie krvných doštičiek a tvorby trombov (antiagregačná liečba). Niektoré preparáty dokážu priamo ovplyvňovať tepny a spôsobovať ich roztiahnutie (vazodilatačná liečba).

Významná je pravidelná fyzická aktivita a rehabilitácia.

Pri akútnej končatinovej ischémii sa vyžaduje znehybnenie, zahalenie a podloženie končatiny, podanie heparínu, analgetík a upokojenie pacienta.

Definitívne riešenie spočíva vo vyhotovení vyšetrenia angiografiou alebo duplexnou sonografiou, ktoré slúžia na rozhodnutie o ďalšom postupe v rámci cievnej chirurgie.

V prípade defektu na končatine sú zapojené nástroje na hojenie rán, akými sú napríklad takzvané vlhké hojenie rán alebo fyzikálna liečba v podobe 3D pulznej terapie alebo ultrazvukovej terapie.

3D pulzná terapia Biomag pomáha riešiť dôsledky ischémie dolných končatín.

Vysvetlenie vybraných pojmov:

 • Trofické zmeny – zmeny kože (koža je suchšia, chladnejšia, olupuje sa, vznikajú kožné defekty, dochádza k strate ochlpenia).
 • Bürgerova choroba – ochorenie charakteristické zápalom tepien a žíl horných alebo dolných končatín (hlavne u fajčiarov).
 • Vazokonstrikcia čiže stiahnutie ciev – proces, pri ktorom dochádza k zúženiu ciev, najmä tepien a žíl.
 • Angiografia – zobrazovacia metóda na vyšetrenie krvných ciev.
 • Ateroskleróza – kôrnatenie tepien v dôsledku ukladania tukových látok do stien tepny.
 • Duplexná sonografia – ultrazvukové zobrazenie srdca alebo ciev s dopplerovským zobrazením rýchlosti prúdenia krvi.
 • Klaudikácia – občasné krívanie, ku ktorému dochádza v dôsledku prudkej ochromujúcej bolesti vznikajúcej pri chôdzi, ktorá po odpočinku mizne.
 • Vlhké hojenie rán – metóda krytia rán založená na princípe tvorby optimálne vlhkého prostredia v rane.

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán. Ide tak o úplne novú a unikátnu medicínsku technológiu na trhu.

Aké sú výhody terapie v prípade ischémie končatín? 

 • Uplatňuje sa vazodilatačný efekt.
 • Stimuluje mikrocirkuláciu okysličenej krvi a živín v exponovanom tkanive.
 • Vytvára lokálne lepšie metabolické podmienky.
 • Vďaka jednoduchému ovládaniu možno aplikovať aj v domácej starostlivosti.
 • Ide o riešenie bez ďalších liekov.
 • Ide o neinvazívnu metódu.

3D terapia Biomag a jej účinky - vysvetľuje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulznej terapie – vedecké štúdie

Efekty pulznej terapie (PEMF) na liečbu ischémie končatín sú podložené mnohými štúdiami. Napríklad klinická štúdia vykonaná výskumným tímom Y. Pana (2013) z oddelenia interného lekárstva 92.nemocnice v čínskom Nanpingu preukazuje, že pulzná terapia (PEMF) zlepšuje prekrvenie a tvorbu nových krvných ciest u akútnej ischémii dolných končatín. Z uvedeného vyplýva, že 3D pulzná terapia Biomag pomáha pri liečbe pacientov s ischemickým postihnutím končatín. Viac o vedeckej štúdii.

Pozitívne efekty aplikácií pulzového magnetického poľa (PEMF) dokladajú klinické štúdie od významných autorít a renomovaných inštitúcií.  Najnovší zoznam týchto klinických štúdií nájdete na tejto stránke. Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme ľahko sa orientovať v týchto odborných dátach.

Na našom oddelení je aplikácia magnetického pulzového poľa veľmi dobre využívaná. Oceňujeme možnosť aplikácie nielen podľa čísiel programu, ale aj možnosť vytvárania vlastných programov. Prístroj je malý, dobre sa ovláda, ovládanie je jednoduché, pri veľmi dobrom výkone.

Fakultná nemocnica Na Bulovce Praha – Oddelenie liečebnej rehabilitácie

Liečenie pulzovým magnetickým poľom v našich kúpeľoch používame viac ako 10 rokov. Prístroje Biomag používame v rámci rehabilitačnej aj kúpeľnej liečby. Kombinácia magnetoterapie s inými rehabilitačnými metódami je veľmi výhodná, pretože dochádza k sčítaniu účinkov magnetoterapie s inými metódami (účinku proti bolesti, proti opuchu, regeneračného účinku a myorelaxačného).

Anenské slatinné kúpele – Lázně Bělohrad

S prístrojom sme spokojní, dobrá je aj manipulácia s aplikátormi a dobré sú liečebné výsledky. Odozva od pacientov je kladná. Frekvencia využitia je zhruba 50 aplikácií týždenne.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Kto má zle prekrvené nohy, nech si dá aplikátor pod lýtka a pod chodidlá, neuveriteľne sa prekrvia nohy.

Rudolf Blaščok, Stará Bělá

Máme zlé prekrvenie dolných končatín, bolesti v lýtkach. Cítim, že nám magnetoterapia pomáha. Navyše magnetujem pitnú vodu na pitie aj mäkké ovocie. Prístroj máme po ruke, kedykoľvek ho možno použiť.

Danuše Sobotková

* Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.

Lekári a naši ďalší klienti využívajú pulznú terapiu Biomag aj na tieto ochorenia a ťažkosti:

 • Diabetes
 • Bolesti chrbtice
 • Bercové vredy – vredy predkolenia
 • Vysoký tlak
 • Karpálny tunel
 • Artrózy kĺbov
 • Ďalšie ťažkosti

Rezervujte si vyskúšanie 3D pulznej terapie Biomag – Teraz za akčnú cenu

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostredníctvom certifikovaných partnerov možnosť vyskúšania 3D pulznej terapie Biomag po celej Slovenskej republike.

Cieľom je, aby sa každý mohol s prístrojmi a terapiou zoznámiť a osobne ju otestovať. Cena tejto služby sa pohybuje zvyčajne okolo 70 €, podľa vzdialenosti od najbližšieho partnera Biomag.

Využite túto možnosť a vyskúšajte patentovanú 3D pulznú terapiu u vás alebo u najbližšieho partnera Biomag. Teraz úplne bezplatne!

Zákazník

Zanechajte kontakt nášmu špecialistovi

Vyskúšať prístroje môžete teraz bezplatne

 • ✓ Poskytne Vám všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú
 • ✓ Posúdi Vaše zdravotné ťažkosti
 • ✓ Pomôže s výberom najvhodnejšieho prístroja
 • Umožní vyskúšanie a prípadne pre Vás zaistí objednanie prístrojov

Položky označené* sú povinné.

Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívny dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.