Pri artróze chrbtice ide o časovo skrátenú obdobu programu č. 3 – artrózy kĺbov, kedy kratšiu dobu aplikácie využívame pri opakovaných denných aplikáciách a zvlášť u citlivých osôb.

V klinickom móde je pri artróze chrbtice pridaný podiel frekvencií do 50 Hz na intenzívnejšiu stimuláciu hojenia. Program aplikujeme prevažne po predchádzajúcom utlmení akútnych bolestí programom č. 1 na následné doliečovanie. Napr. pri degeneratívnych zmenách stavcov a medzistavcových platničiek s prípadným útlakom koreňových nervov.

Analgetickým a spazmolytickým efektom sa snažíme dosiahnuť uvoľnenie bolestivých svalových kontraktúr a blokád a protiopuchový efekt nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie

Biomag mierni opuch medzistavcových platničiek a okolitých tkanív, čím sa zmenšuje tlak na nervové korene. Výsledkom je uvoľnenie blokového postavenia stavcov a zlepšenie hybnosti.

Aplikácie magnetoterapie môžu predchádzať rehabilitačnému cvičeniu, manipulácii a pod.

Prečítajte si nižšie výsledky klinických štúdií dokazujúcich mieru úspešnosti nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie pri liečbe tohto ochorenia.

Viac klinických štúdií podľa diagnóz:

Súvisiace diagnóza: Artrózy chrbtice