Liečba bolesti je extrémne problematická ako zdravotne, tak sociálno-ekonomicky. Možnosť úľavy od bolesti je rôzna. Záleží na pôvode či umiestnení bolesti a či ide o bolesť akútnu či chronickú. Mechanizmy bolesti sú zložité a musia sa zohľadniť aspekty ako periférneho, tak centrálneho nervového systému

Nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia ovplyvňuje vnímanie bolesti mnohými rôznymi spôsobmi, ako priamymi, tak nepriamymi.

Priame účinky magnetoterapie sú paľba neurónov, pohyb iónov vápnika, membránový potenciál, hladina endorfínov, hladina oxidu dusnatého, hladina dopamínu a regenerácia nervového tkaniva.

Nepriame pôsobenie pulznej magnetoterapie sú fyziologické funkcie cirkulácie, opuchov, svalov, okysličenie tkanív, zápalov, hojenie, prostaglandínov, bunkového metabolizmu a bunkovej energie.

Jedným zo zásadných účinkov pulzovej magnetickej terapie je ovplyvnenie spracovania signálu neurologickej bolesti.

Prečítajte si výsledky nižšie uvedených klinických štúdií preukazujúcich miernenie bolesti pomocou pulznej magnetoterapie.

Viac klinických štúdií podľa diagnóz:

Súvisiace diagnóza: Bolestivé stavy