Pri celulitíde dochádza k ukladaniu tuku do podkožia, obmedzuje sa mikrocirkulácia okysličenej krvi. Dochádza k degeneratívnym zmenám spojivového tkaniva, fibrotickým zmenám, na koži vzniká vzhľad pomarančovej kôry.

Porucha mikrocirkulácie vedie k ďalšiemu ukladaniu metabolitov a postupnému poškodzovaniu lymfatického obehu.

K celulitíde majú väčší sklon ženy, ktoré trpia na zápchu, majú poruchy pečeňových a obličkových funkcií, poruchy krvného a lymfatického obehu.

Bola preukázaná súvislosť medzi výskytom žilových varixov a celulitídou. Liečba varixov by mala predchádzať liečbe celulitídy.

Na ochoreniach žien sa okrem zlých stravovacích návykov a nedostatku pohybu podieľajú hormonálne zmeny, ale aj fajčenie.

Prečítajte si nižšie výsledky klinických štúdií dokazujúcich mieru úspešnosti nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie pri liečbe tohto ochorenia.

Viac klinických štúdií podľa diagnóz:

Súvisiace diagnóza: Celulitída