Ide o syndróm, kde dochádza k útlaku nervovocievného zväzku a šliach ohýbačov prstov v zúženom kanáli v oblasti zápästia a z toho vyplýva celý rad neurologických a pohybových ťažkostí a bolestivosť.

Karpálny tunel je štrbina na vnútornej strane zápästia ohraničená zápästným kĺbom a zvonka pevným väzivovým pásom.

V karpálnom tuneli prechádzajú šľachy svalov predlaktia, ktoré ohýbajú prstami a nerv – nervus medianus.Zvýšeným tlakom na nerv v karpálnom tuneli dochádza k bolestivým a degeneratívnym prejavom.

Príčinou zvýšeného tlaku sú zápalové zmeny, zmeny po námahe a u žien sa uplatňujú aj vplyvy hormonálne.

Prečítajte si nižšie výsledky klinických štúdií dokazujúcich mieru úspešnosti nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie pri liečbe tohto ochorenia.

Viac klinických štúdií podľa diagnóz:

Súvisiace diagnóza: Karpálny tunel