Magnetické pole bezprostredne ovplyvňuje a určuje podobu zoskupení a útvarov vody. Bola preukázaná iná absorcia UV lúča vo vode magnetizovanej a nemagnetizovanej. Magnetizácia dáva vode úplne zvláštne a biologicky významné vlastnosti. Voda sa stáva mäkšia (znižuje sa povrchové a vnútorné napätie) a menia sa aj jej chuťové vlastnosti.

Experimenty s používaním „magnetizovanej vody“ preukázali väčšiu odolnosť organizmu proti infekcii, regulačné účinky na tráviaci trakt a problémy s vylučovaním.

Magnetizovaná voda pôsobí ako diuretikum, má protiaterosklerotické efekty, upokojujúce účinky na nervový systém, urýchľuje vylučovanie toxínov a splodín metabolizmu a napomáha regenerácii tkanív.

Boli vykonané aj prvé experimenty na zvieratách, kde sa sledovali možné protinádorové účinky.

Prečítajte si nižšie výsledky klinických štúdií dokazujúcich mieru úspešnosti nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie pri liečbe tohto ochorenia.

Viac klinických štúdií podľa diagnóz:

Súvisiace diagnóza: Magnetizácia vody