O migréne hovoríme, keď ide o periodicky sa opakujúce bolesti polovice alebo celej hlavy.

Bolesť je pri migréne záchvatovitá, často sprevádzaná nevoľnosťou a vracaním. Migréna má celý rad foriem a taktiež množstvo liečebných postupov na ich ovplyvnenie.

Migréna môže mať veľa príčin – najčastejšie cievne anomálie v mozgu (zvýšenú dráždivosť, výduť a i.), ďalej zmeny na podklade porúch v oblasti krčnej chrbtice.

Vaskulárna teória udáva ako príčinu vazokonstrikciu s hypoxiou časti mozgu a následnú vazodilatáciu, ktorá vedie k bolesti. Neurovaskulárna teória hovorí o šíriacej sa vlne depresie kortikálnej mozgovej aktivity a súčasné teórie zvažujú, že bolesť je vyvolaná precitlivenosťou a patologickou aktivitou jadra trojklaného nervu a jeho periférnych zakončení v oblasti mening.

Prejavy migrény sú od štádia prodromov, aury, cez vlastný záchvat až po status migrenosus. Terapeuticky sa podávajú antimigreniká (agonista 5HT-1B / D), analgetiká, nesteroidné antiflogistiká, preventívne beta blokátory, a i.

Ale tiež je mnoho migrén zle reagujúcich na liečbu, ktoré nevykazujú jednoznačne žiadnu z vyššie uvedených príčin a pritom výborne reagujú na celkovú detoxikáciu organizmu a na liečbu zameranú na podporu funkcie pečene. Ide pravdepodobne o proces vedúci k zníženiu látok v obehu, ktoré môžu byť spúšťacím mechanizmom cievnych reakcií v mozgových cievach.

Prečítajte si nižšie výsledky klinických štúdií dokazujúcich mieru úspešnosti nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie pri liečbe tohto ochorenia.

Viac klinických štúdií podľa diagnóz:

Súvisiace diagnóza: Migréna