Osteoporóza je progresívne systémové ochorenie skeletu charakterizované úbytkom kostnej hmoty a poruchami mikroarchitektúry kostného tkaniva s následným zvýšením fragility kostí a tendenciou k zlomeninám.

Podľa WHO je osteoporóza hodnotená ako zníženie kostnej denzity pod -2,5 SD v porovnaní s mladými jedincami.

Kostná hmota narastá zhruba do veku 25 až 30 rokov, potom nasleduje rôzne dlhé obdobie stabilizácie, po ktorom nastáva pokles. U žien sa štartuje pokles najviac po menopauze a asi u 20% vedie k rozvoju osteoporózy.

Protektívne pri osteoporózepôsobia sexuálne hormóny a rastový hormón, adekvátny prísun vápnika, vitamínu D, pohybová aktivita.

Osteoporóza – urýchlenie úbytku kostného tkaniva spôsobuje pokles hormonálnych hladín, nedostatok minerálov a vitamínov, nehybnosť a nízka pohybová aktivita, poruchy vstrebávania, zvýšený príjem fosfátu, alkohol, niektoré ďalšie vnútorné ochorenia pečene, obličiek a i.

Liečba osteoporózy je komplexná (hormonálna, substitúcia minerálov a vitamínov a i.).

Prečítajte si nižšie výsledky klinických štúdií dokazujúcich mieru úspešnosti nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie pri liečbe tohto ochorenia.

Viac klinických štúdií podľa diagnóz:

Súvisiace diagnóza: Osteoporóza