Polyneuropatia tvorí rôznorodú skupinu porúch periférnych nervov. Ide väčšinou o viacpočetné systémové postihnutie, ktoré vzniká pôsobením rôznych vnútorných i vonkajších vplyvov (zápalovej, metabolickej, imunopatogennej, toxickej, vitamínovej a nutričnej nedostatočnosti, degeneratívnej a i.).

Základné prejavy polyneuropatie sú brnenie, pálenie, bolesť, znížená citlivosť, neistota pri chôdzi, svalová slabosť, bolesti a kŕče svalov a množstvo ďalších príznakov.

Najčastejšie polyneuropatie sú:

  • akútna a chronicky zápalová demyelinizačná polyneuropatia (tu je podávaná špecifická liečba imunoglobulínom, kortikoidmi),
  • polyneuropatia pri reumatoidnej artritíde,
  • diabetická neuropatia (u cukrovkárov s poruchami cievneho systému),
  • alkoholová polyneuropatia (spôsobená hlavne nedostatkom thiamínu a vitamínu B12 plus toxickými vplyvmi),
  • polyneuropatia pri Lymskej borelióze s bolestivými prejavmi v hybnom aparáte,
  • toxická polyneuropatia – napríklad po intoxikácii benzénom, sírouhlíkom, olovom, ortuťou a i.,
  • polyneuropatia po neurotoxických liekoch (Nidrazid, niektoré cytostatiká a i.), a ďalšie.

Pri všetkých je podávaná symptomatická a podporná liečba na ovplyvnenie čiastkových prejavov ochorenia a to hlavne liečba: protibolestivá, protizápalová, vazodilatačná, protizrážlivá a ďalšie.

Prečítajte si nižšie výsledky klinických štúdií dokazujúcich mieru úspešnosti nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie pri liečbe tohto ochorenia.

Viac klinických štúdií podľa diagnóz:

Súvisiace diagnóza: Polyneuropatia