RS (roztrúsená skleróza) je zápalovo degeneratívne ochorenie CNS, pri ktorom dochádza k demyelinizačným procesom v CNS a klinické formy ochorenia sa členia podľa prevahy časti CNS, ktorá je najviac postihnutá.

Roztrúsená skleróza môže prebiehať opakovane v nárazovom zhoršení s následnou remisiou, alebo sa choroba pomaly zhoršuje. Zriedkavo môže mať smrtiaci priebeh, ale tiež môže dôjsť k vyhasnutiu chorobného procesu s trvalým efektom.

Liečba roztrúsenej sklerózy je len symptomatická. Pacient vyžaduje pokoj, podáva sa protizápalová, analgetická liečba, predchádza sa infekčným ochoreniam, veľkej psychickej a fyzickej záťaži, ktoré zhoršujú priebeh roztrúsenej sklerózy.

Nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia Biomag napomáha zbaviť pacienta niektorých ťažkostí spojených s roztrúsenou sklerózou a skvalitňuje mu život.

Prečítajte si nižšie výsledky klinických štúdií dokazujúcich mieru úspešnosti nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie pri liečbe tohto ochorenia.

Viac klinických štúdií podľa diagnóz:

Súvisiace diagnóza: Roztrúsená skleróza mozgomiešna – RS