Medzi sexuálne dysfunkcie u mužov patrí nedostatok, alebo strata sexuálnej túžby, poruchy erekcie či impotencia v dôsledku primárnej príčiny – nedostatočná produkcia androgénov (liečebne sa podávajú androgény) a častejšou sekundárnou príčinou býva depresia. K ďalším poruchám patria kompletné a neúplné poruchy erekcie, predčasná ejakulácia, dysfunkčný orgazmus a aj impotencia.

V liečení porúch erekcie a impotencie sa uplatňuje psychoterapia, farmakologické zvyšovanie centrálnej sexuálnej aktivity, vazodilatačné farmaká, inhibítory fosfodiesterázy 5, a i.

Pri poruchách erekcie a impotencii sa môže nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia Biomag veľmi pozitívne uplatniť hlavne svojím vazodilatačným účinkom.

Prečítajte si nižšie výsledky klinických štúdií dokazujúcich mieru úspešnosti nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie pri liečbe tohto ochorenia.

Viac klinických štúdií podľa diagnóz:

Súvisiace diagnóza: Sexuálna dysfunkcia u mužov (poruchy erekcie)