Syndróm zmrznutého ramenav sebe zahŕňa postihnutie jednej alebo viacerých mäkkých štruktúr ramenného kĺbu: svalov, šliach, búrz, väzov, kĺbového obalu alebo glenoidálneho labra, ktoré často nemá priamy vzťah k poraneniu ramena.

Príčiny syndrómu zmrznutého ramena sú poruchy svalstva rotátorovej manžety, zápalové alebo degeneratívne postihnutie, zápal kĺbových obalov, primárne poruchy akromioklavikulárneho kĺbu a sekundárne zmeny z krčnej chrbtice a i.

Chronické a ťažké stavy zmrznutého ramena vedú k reflexnej fibróznej kontraktúre kĺbového puzdra. Postupne sa zhoršuje pohyblivosť ramenného kĺbu a syndróm zmrznutého ramena sa rozvíja.

Keď je bolestivé upaženie v rozsahu asi 60-120 stupňov, ide o tzv. impingementný syndróm, t.j. poškodenie šliach rotátorovej manžety alebo všeobecne útlak v subakromiálnom priestore z iného dôvodu (napr. burzitída). V prípade impingementa býva podstatne viac obmedzená a bolestivá vnútorná rotácia ako vonkajšia, na rozdiel od zmrznutého ramena, kde je výrazné obmedzenie pohybov vo všetkých smeroch.

Prečítajte si nižšie výsledky klinických štúdií dokazujúcich mieru úspešnosti nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie pri liečbe tohto ochorenia.

Viac klinických štúdií podľa diagnóz:

Súvisiace diagnóza: Zmrznuté rameno (stuhnuté ramená), syndróm bolestivého ramena