Sval potrebuje pre svoju prácu kyslík a je limitovaný stavom energetických zásob glykogénu. V prípade zvýšenia intenzity aeróbnej záťaže, ktorá vyžaduje väčšie dávky kyslíka, než je transportný systém schopný zabezpečiť, prechádza pracujúce svalové tkanivo na anaeróbny spôsob získavania energie.

Dochádza k nadprodukcii laktátu a rozvoju metabolickej acidózy. Laktát znižuje mobilizáciu tukových rezerv a vedie k väčšiemu uplatneniu glykogénu ako zdroju energie. Limitujúcim faktorom je potom kritický pokles glykogénových zásob a nasledujúca hypoglykémia predovšetkým v CNS.

Dôsledkom je pokles glykolýzy so znížením tvorby ATP a CP. Acidóza zhoršuje podmienky pre vznik a vedenie svalových potenciálov, zhoršuje kontraktilitu svalstva.

Potom hovoríme o fyziologickej svalovej únave, ktorú pociťujeme ako ťažobu, slabosť, prípadne bolesť alebo stuhnutie kostrových svalov. Unavené, vyčerpané svaly majú sklon ku trasu a kŕčom.

Pri svalovej únave sa prejavuje pokles svalovej sily, strata rýchlosti a jemnej koordinácie pohybov (Nauza). Pri opakovanej pohybovej činnosti, kedy prestávky nie sú dostatočné na to, aby nastalo úplné zotavenie, nastáva akútna patologická únava (Máček, Vávra), ktorá môže končiť zlyhaním krvného obehu a smrťou a pri chronickej patologickej únave môže viesť k zmenšeniu a atrofii svalových vlákien, ktoré sú nahradzované väzivovým tkanivom.

Prečítajte si nižšie výsledky klinických štúdií dokazujúcich mieru úspešnosti nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie pri liečbe tohto ochorenia.

Viac klinických štúdií podľa diagnóz:

Súvisiace diagnóza: Svalová únava