Ľahká mozgová dysfunkcia (LMD)

Editor: | 6. novembra 2019

Je vaše dieťa značne nepozorné? Nedokáže sa dlhodobo koncentrovať na jednu vec a je hyperaktívne? Ak na základe týchto a ďalších prejavov máte podozrenie, že ide o ľahkú mozgovú dysfunkciu, najlepšie je realizovať vyšetrenie v pedagogicko-psychologickej poradni.

Meniérov syndróm a choroba
Obrázok: Ľahká mozgová dysfunkcia (LMD)

Hľadáte riešenie LMD?

Chcete sa zbaviť problémov?

Popis ľahkej mozgovej dysfunkcie a príčiny vzniku

Ľahká mozgová dysfunkcia (LMD) je postihnutie centrálneho nervového systému (CNS) dieťaťa.

Z rozsahu poškodenia na báze štrukturálnych zmien centrálneho nervového systému vyplýva aj široká škála prejavov ľahkej mozgovej dysfunkcie odlišných od bežnej normy:

 • nápadne nerovnomerný vývoj intelektových schopností,
 • poruchy pozornosti,
 • hyperaktivita až hypoaktivita,
 • nesústredenosť,
 • malá vytrvalosť,
 • únavnosť,
 • impulzivita,
 • unáhlenosť,
 • výkyvy nálad a duševnej výkonnosti,
 • emočná labilita,
 • infantilné správanie,
 • problémy so zaspávaním,
 • nočné pomočovanie,
 • nočné mory,
 • poruchy vo vývoji reči,
 • telesná neobratnosť,
 • poruchy vnímania, učenia, čítania (dyslexia), písania (dysgrafia), a iné.

Porucha vzniká najčastejšie počas vnútromaternicového života dieťaťa, vplyvom pôrodnej traumy, ischémiou a celým radom ďalších vplyvov.

Synonymom je tiež výraz ľahká detská encefalopatia (LDE).

V súčasnej dobe sa používa čoraz viac moderný názov ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), čo znamená porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou.

Tiež je možné stretnúť sa s pojmom ADD (Attention Deficit Disorders), ktorý značí poruchu pozornosti bez hyperaktivity.

Liečba ľahkej mozgovej dysfunkcie – zbavte sa ťažkostí

Dôležité je včasné rozpoznanie ľahkej mozgovej dysfunkcie a následná pomoc dieťaťu ako je napríklad odklad školskej dochádzky.

Základom liečby je farmakoterapia zameraná hlavne na „výživu mozgu“ a zväčšenie prietoku krvi mozgovými cievami smerujúce k zväčšeniu prísunu kyslíka a glukózy k nervovým bunkám a cielená dlhodobá rehabilitácia.

Využíva sa EEG-biofeedback, čo je vysoko špecifická metóda na posilnenie žiaducej aktivácie nervovej sústavy, predovšetkým na tréning pozornosti a sústredenia, sebaovládania a sebadisciplíny (upokojenie impulzivity a hyperaktivity), zlepšenie výkonu intelektu. Jedná sa o seba-učenie mozgu pomocou tzv. biologickej spätnej väzby.

Výborné účinky majú vitamíny zo skupiny B a minerály (predovšetkým horčík, ktorý je odporúčaný na upokojenie hyperaktívnych detí).

Pulzná terapia Biomag je optimálna metóda, ktorá v sebe zahŕňa jednak požadovaný účinok farmakoterapie (zlepšenie mikrocirkulácie okysličenej krvi a živín v centrálnom nervovom systéme) a je zároveň vhodnou fyziatrickou liečebnou metódou vedúcou k úprave svalového tonusu, k zlepšeniu normálnych funkcií a urýchleniu reparácie.

Vysvetlenie vybraných pojmov:

 • Hyperaktivita – je fyzický stav, ktorý sa prejavuje abnormálnou aktivitou, impulzívnosťou, vznetlivosťou.
 • Hypoaktivita – je fyzický stav, ktorý sa prejavuje abnormálne zníženou, oslabenou aktivitou.
 • Dyslexia – porucha čítania.
 • Dysgrafia – porucha písania.

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán. Ide tak o úplne novú a unikátnu medicínsku technológiu na trhu.

Aké sú výhody terapie v prípade ľahkej mozgovej dysfunkcie?

 • Zlepšuje mikrocirkuláciu okysličenej krvi a živín v centrálnom nervovom systéme.
 • Upravuje svalový tonus na zlepšenie normálnych funkcií a urýchlenie reparácie.
 • Vďaka jednoduchému ovládaniu možno aplikovať aj v domácej starostlivosti.
 • Ide o riešenie bez ďalších liekov.
 • Ide o neinvazívnu metódu.

3D terapia Biomag a jej účinky - vysvetľuje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulznej terapie – vedecké štúdie

Klinicky najvýznamnejšie účinky 3D pulznej terapie Biomag u pacientov s ľahkou mozgovou dysfunkciou spočívajú najmä vo vasodilatačnom a regeneračnom efekte.

Pozitívne efekty aplikácií pulzového magnetického poľa (PEMF) dokladajú klinické štúdie od významných autorít a renomovaných inštitúcií.  Najnovší zoznam týchto klinických štúdií nájdete na tejto stránke. Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme ľahko sa orientovať v týchto odborných dátach.

Na našom oddelení je aplikácia magnetického pulzového poľa veľmi dobre využívaná. Oceňujeme možnosť aplikácie nielen podľa čísiel programu, ale aj možnosť vytvárania vlastných programov. Prístroj je malý, dobre sa ovláda, ovládanie je jednoduché, pri veľmi dobrom výkone.

Fakultná nemocnica Na Bulovce Praha – Oddelenie liečebnej rehabilitácie

Liečenie pulzovým magnetickým poľom v našich kúpeľoch používame viac ako 10 rokov. Prístroje Biomag používame v rámci rehabilitačnej aj kúpeľnej liečby. Kombinácia magnetoterapie s inými rehabilitačnými metódami je veľmi výhodná, pretože dochádza k sčítaniu účinkov magnetoterapie s inými metódami (účinku proti bolesti, proti opuchu, regeneračného účinku a myorelaxačného).

Anenské slatinné kúpele – Lázně Bělohrad

S prístrojom sme spokojní, dobrá je aj manipulácia s aplikátormi a dobré sú liečebné výsledky. Odozva od pacientov je kladná. Frekvencia využitia je zhruba 50 aplikácií týždenne.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Užívanie Biomagu je bezproblémové a hlavne DOMA! Nemusíte dochádzať do zdravotníckych zariadení, ale v pokoji doma neobmedzovaný dĺžkou liečebného procesu. To je hlavná devíza prístroja Biomag.

Alena Pastyříková, Praha 3

S prístrojom Biomag sme spokojní o čom svedčí to, že je používaný denne. Prístroj vrelo odporúčam každému, pretože čím skôr ho pri začínajúcich zdravotných problémoch budete používať, tým bude jednoduchšie tieto problémy zmierniť či odstrániť.

František Zeman, Semily

* Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.

Lekári a naši ďalší klienti využívajú pulznú terapiu Biomag aj na tieto ochorenia a ťažkosti:

 • Diabetes
 • Bolesti chrbtice
 • Bercové vredy – vredy predkolenia
 • Vysoký tlak
 • Karpálny tunel
 • Artrózy kĺbov
 • Ďalšie ťažkosti

Rezervujte si vyskúšanie 3D pulznej terapie Biomag

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostredníctvom certifikovaných partnerov možnosť vyskúšania 3D pulznej terapie Biomag po celom Slovensku.

Cieľom je, aby sa každý mohol s prístrojmi a terapiou zoznámiť a osobne ju otestovať.

Využite túto možnosť a vyskúšajte patentovanú 3D pulznú terapiu.

 

Zákazník

Zanechajte kontakt nášmu špecialistovi

 • ✓ Poskytne Vám všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú
 • ✓ Posúdi Vaše zdravotné ťažkosti
 • ✓ Pomôže s výberom najvhodnejšieho prístroja
 • Umožní vyskúšanie a prípadne pre Vás zaistí objednanie prístrojov

Položky označené* sú povinné.

Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívny dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.