Ľahká mozgová dysfunkcia (LMD)

Editor: | 20. júna 2019
Meniérov syndróm a choroba
Obrázok: Ľahká mozgová dysfunkcia (LMD)

Hľadáte riešenie zdravotných problémov?

Spýtajte sa nás

Charakteristika ľahkej mozgovej dysfunkcie (LMD): Je to postihnutie centrálneho nervového systému dieťaťa počas vnútromaternicového života vplyvom pôrodnej traumy, ischémiou a celým radom ďalších vplyvov. Synonymom je tiež výraz „ľahká detská encefalopatia – LDE“.

Z rozsahu poškodenia na báze štrukturálnych zmien CNS vyplýva aj široká škála prejavov ľahkej mozgovej dysfunkcie odlišných od bežnej normy – nápadne nerovnomerný vývoj intelektových schopností, poruchy pozornosti, hyperaktivita až hypoaktivita, nesústredenosť, malá vytrvalosť, únava, impulzivita, unáhlenosť, výkyvy nálad a duševnej výkonnosti, emočná labilita, infantilné správanie, problémy so zaspávaním, nočné pomočovanie, nočné mory, poruchy vo vývoji reči, telesná neobratnosť, poruchy vnímania, poruchy učenia, čítania, písania (dyslexia, dysgrafia), a i.

Cieľ použitia magentoterapie pri ľahkej mozgovej dysfunkcii

Základom liečby ľahkej mozgovej dysfunkcie je farmakoterapia zameraná hlavne na „výživu mozgu“ – zväčšenie prietoku krvi mozgovými cievami k zväčšeniu prísunu kyslíka a glukózy k nervovým bunkám a cielená dlhodobá rehabilitácia.

Magnetoterapia ako optimálna metóda liečby ľahkej mozgovej dysfunkcie

Nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia Biomag je optimálna metóda, ktorá v sebe zahŕňa jednak požadovaný účinok farmakoterapie – zlepšenie mikrocirkulácie okysličenej krvi a živín v CNS a je zároveň vhodnou fyziatrickou liečebnou metódou, vedúcou k úprave svalového tonusu, k zlepšeniu normálnych funkcii a urýchleniu reparácie. V odbornej literatúre sú popísané výborné efekty aj pri ťažkých stavoch mozgovej dysfunkcie s postihnutím pohybového aparátu a i. Odporúčame aplikovať na celú oblasť chrbtice a hlavy a v prípade porúch hybnosti ešte pridať expozície na postihnutú oblasť.

Aplikácia magnetoterapie pri ľahkej mozgovej dysfunkcii

Nízkofrekvenčnú pulznú magnetoterapiu Biomag aplikujeme dlhodobo na celú chrbticu a hlavu a všetky partie tela podľa potreby – frekvencia: 2 – 25 Hz. Pri hypoaktivite, únave môžeme striedať so stimulačnými frekvenciami 50 – 81 Hz. Vhodné sú veľké ploché aplikátory a solenoid.

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán. Ide tak o úplne novú a unikátnu medicínsku technológiu na trhu.

3D terapia Biomag a jej účinky - vysvetľuje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulznej terapie – vedecké štúdie

Pozitívne efekty aplikácií pulzového magnetického poľa (PEMF) dokladajú klinické štúdie od významných autorít a renomovaných inštitúcií.  Najnovší zoznam týchto klinických štúdií nájdete na tejto stránke. Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme ľahko sa orientovať v týchto odborných dátach.

Na našom oddelení je aplikácia magnetického pulzového poľa veľmi dobre využívaná. Oceňujeme možnosť aplikácie nielen podľa čísiel programu, ale aj možnosť vytvárania vlastných programov. Prístroj je malý, dobre sa ovláda, ovládanie je jednoduché, pri veľmi dobrom výkone.

Fakultná nemocnica Na Bulovce Praha – Oddelenie liečebnej rehabilitácie

Liečenie pulzovým magnetickým poľom v našich kúpeľoch používame viac ako 10 rokov. Prístroje Biomag používame v rámci rehabilitačnej aj kúpeľnej liečby. Kombinácia magnetoterapie s inými rehabilitačnými metódami je veľmi výhodná, pretože dochádza k sčítaniu účinkov magnetoterapie s inými metódami (účinku proti bolesti, proti opuchu, regeneračného účinku a myorelaxačného).

Anenské slatinné kúpele – Lázně Bělohrad

S prístrojom sme spokojní, dobrá je aj manipulácia s aplikátormi a dobré sú liečebné výsledky. Odozva od pacientov je kladná. Frekvencia využitia je zhruba 50 aplikácií týždenne.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

S prístrojom Biomag sme spokojní o čom svedčí to, že je používaný denne. Prístroj vrelo odporúčam každému, pretože čím skôr ho pri začínajúcich zdravotných problémoch budete používať, tým bude jednoduchšie tieto problémy zmierniť či odstrániť.

František Zeman, Semily

Užívanie Biomagu je bezproblémové a hlavne DOMA! Nemusíte dochádzať do zdravotníckych zariadení, ale v pokoji doma neobmedzovaný dĺžkou liečebného procesu. To je hlavná devíza prístroja Biomag.

Alena Pastyříková, Praha 3

* Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.

Lekári a naši ďalší klienti využívajú pulznú terapiu Biomag aj na tieto ochorenia a ťažkosti:

  • Diabetes
  • Bolesti chrbtice
  • Bercové vredy – vredy predkolenia
  • Vysoký tlak
  • Karpálny tunel
  • Artrózy kĺbov
  • Ďalšie ťažkosti

Rezervujte si vyskúšanie 3D pulznej terapie Biomag – Teraz za akčnú cenu

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostredníctvom certifikovaných partnerov možnosť vyskúšania 3D pulznej terapie Biomag po celej Slovenskej republike.

Cieľom je, aby sa každý mohol s prístrojmi a terapiou zoznámiť a osobne ju otestovať. Cena tejto služby sa pohybuje zvyčajne okolo 70 €, podľa vzdialenosti od najbližšieho partnera Biomag.

Využite túto možnosť a vyskúšajte patentovanú 3D pulznú terapiu u vás alebo u najbližšieho partnera Biomag. Teraz úplne bezplatne!

Zákazník

Položky označené* sú povinné.

reCAPTCHA
Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívny dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.