Liečba ankylozujúcej spondylitídy (Bechterevovej choroby)

Editor: | 6. decembra 2018

Liečba ankylozujúcej spondylitídy (Bechterevovej choroby) pomocou nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie bola pod vedením prof. MUDr. Karla Trnavského testovaná na 40 pacientoch v špecializovanom Arthrocentre v Českej republike.

Ankylozujúca spondylitída je najznámejšie a najčastejšie zápalové ochorenie stavcov chrbtice. V liečbe dominuje okrem medikamentóznej terapie predovšetkým cvičenie, rehabilitačné metódy a niektoré metódy balneológie.

Klinická štúdia v tomto prípade porovnávala účinnosť rehabilitačného programu založeného na pravidelnom cvičení (prvá skupina) a liečbu s pridanou nízkofrekvenčnou pulznou magnetoterapiou (druhá skupina). Trojmesačnej štúdie sa zúčastnilo celkom 40 pacientov, vždy po 20 v každej skupine.

Štandardná liečba (prvá skupina) zahŕňala skupinové cvičenia bežné pri liečbe ankylozujúcej spondylitídy, ktoré prebiehali dvakrát do týždňa. Počas 3 mesiacov bolo teda uskutočnených 24 cvičení.

Intenzívna liečba (druhá skupina) spočívala v aplikácii mäkkej techniky a pulznej magnetoterapii raz za týždeň, tj. 12 aplikácií magnetoterapie v priebehu 3 mesiacov. Výsledky boli hodnotené v súlade s obvyklým postupom a metodológiou pomocou dotazníkov BASDAI a BASF.

Bolo preukázané, že intenzívna liečba, ktorá zahŕňala mäkké techniky a aplikácie pulzového magnetického poľa, bola účinnejšia než štandardná liečba. Analgetický účinok magnetoterapie bol tiež veľmi prínosný pre celý liečebný postup, ale predovšetkým pre celkovú kvalitu života pacientov.

Závery štúdie teda potvrdzujú, že v liečbe ankylozujúcej spondylitídy (Bechterevovej choroby) je možné plne odporúčať kombináciu nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie s jednotlivými intenzívnymi metódami liečby.

Zdroj: Trnavský, K., Šulcová, Y., Knebortová, J. (1997) Štúdium účinnosti nových postupov v ambulantnej liečbe chorých s ankylozujúcou spondylitídou, Rheumatológia, 11, (2), s. 85-90.

Štúdium účinnosti nových postupov v ambulantnej liečbe chorých s ankylozujúcou spondylitídou

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako najskôr to bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Bechterev

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)