Liečba chronickej panvovej bolesti

Editor: | 6. decembra 2018

Liečba chronickej panvovej bolesti za pomoci analgetických účinkov nízkofrekvenčného pulzového magnetického poľa bola testovaná na 21 pacientoch trpiacich artritídou v randomizovanej, placebom kontrolovanej, dvojito zaslepenej štúdii (Rowe et al., 2005).

Všetkých 21 mužov bolo náhodne rozdelených do dvoch skupín, pričom kontrolná skupina podstúpila liečbu len s prístrojom napodobňujúcim  pulznú magnetoterapiu.

Liečba trvala 4 týždne a celkovo došlo k 8 polhodinovým aplikáciám. Pri každej aplikácii bolo pulzové magnetické pole nastavené prvých 15 minút na 10 Hz a v zostávajúcej dobe na 50 Hz. Účinky liečby boli vyhodnotené po 3 mesiacoch a po jednom roku.

V aktívnej skupine došlo pri prvom vyhodnotení k zmierneniu bolesti v priemere o 20%, zatiaľ čo v kontrolnej skupine sa bolesť zhoršila. Po jednom roku od ukončenia liečby bolo u pacientov liečených pulznou magnetoterapiou zaznamenaných dokonca 40% zmiernenia bolesti. Kontrolná skupina nevykázala takmer žiadne zmeny v intenzite bolesti.

Toto výrazné a dlhotrvajúce zlepšenie u pacientov, ktorým pred tým v liečbe prostatitídy nepomohlo takmer nič, dokazuje podľa tejto štúdie užitočnosť pulznej magnetoterapie a tiež jej významné analgetické účinky.

Zdroj: Rowe, E. et al. (2005) A prospective, randomized, placebo controlled, double-blind study of pelvic electromagnetic therapy for the treatment of chronic pelvic pain syndrome with 1 year of followup. Journal of Urology. 173 (6), 2044.

Prospektívna, randomizovaná, placebom kontrolovaná, dvojito zaslepená štúdia elektromagnetickej terapie na liečbu syndrómu chronickej panvovej bolesti s jednoročným sledovaním / A prospective, randomized, placebo controlled, double-blind study of pelvic electromagnetic therapy for the treatment of chronic pelvic pain syndrome with 1 year of followup
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15879822
 

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Zápal prostaty, zväčšenie prostaty (benígna hyperplázia – BHP)

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)