Liečba diabetického postihnutia tepien

Editor: | 6. decembra 2018

Liečba diabetického postihnutia tepien pomocou nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie s frekvenciou 50 Hz a intenzitou 5 mT bola na zvieracom modeli predmetom skúmania tureckého tímu S. Kavaka (2009) na univerzite v Adane.

Pri postihnutí veľkých ciev, konkrétne tepien, ide v podstate o urýchlený proces aterosklerózy (kôrnatenie tepien). Aterosklerotické cievne zmeny, ktoré okrem iného podporuje vysoká hladina cukru v krvi, vedú k zúženiu alebo úplnej uzávere tepien, čo zabraňuje cirkulácii krvi. A práve u diabetikov sa tieto zmeny začínajú prejavovať v nižšom veku a majú závažnejší priebeh ako u ľudí bez cukrovky. Dochádza tak u nich k častejšiemu výskytu srdcového infarktu, mozgovej príhody a nehojacich sa rán na dolných končatinách, vedúcich niekedy až k amputáciám.

Predmetom tejto štúdie preto bol účinok nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie na mechanické vlastnosti ciev a zmeny v membránovom potenciáli. Inými slovami išlo o to, či dokáže byť zaistený väčší krvný prietok cievou. Vďaka väčšiemu krvnému prietoku je aj väčší prísun kyslíka do srdcového svalu i napriek poškodeniu výstelky (endotelu) cievy, teda poruchy jej relaxácie dôsledkom diabetu.

Výsledky potvrdili, že nízkofrekvenčné magnetické pole zlepšuje porušenú relaxáciu ciev a tým vyvracia negatívne cievne zmeny spôsobené diabetom.

Pulzná magnetoterapia je preto podľa autorov tejto štúdie vhodná na liečbu postihnutých ciev u pacientov trpiacich diabetom.

Zdroj: Kavak, S. et al. (2009) Repetitive 50 Hz pulsed electromagnetic field ameliorates the diabetes-induced impairments in the relaxation response of rat thoracic aorta rings. International Journal of Radiation Biology. [Online] 85 (8), 672–679.

Repetitívne 50 Hz pulzové elektromagnetické pole zlepšuje diabetom vyvolané poruchy relaxácie krúžkov hrudnej aorty u krýs / Repetitive 50 Hz pulsed electromagnetic field ameliorates the diabetes-induced impairments in the relaxation response of rat thoracic aorta rings
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19579070
 

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Diabetes – cukrovka

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)