Liečba fibromyalgie pomocou nízkofrekvenčnej pulznej elektromagnetoterapie

Editor: | 6. decembra 2018

Randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná klinická štúdia

Sutbeyaz, Serap Tomruk MD, Sezer, Nebahat MD, Koseoglu, Fusun MD, Kibar, Sibel MD

Cieľom bolo zhodnotiť klinickú účinnosť nízkofrekvenčnej pulznej elektromagnetickej terapie (PEMFA) u žien s fibromyalgiou (FM). 56 žien s fibromyalgiou vo veku 18 až 60 rokov bolo náhodne rozdelených do skupín s PEMFA liečbou (n = 28) alebo s liečbou placebom (n = 28). Liečba prebiehala dvakrát denne po dobu 3 týždňov. Výsledky liečby boli hodnotené pomocou dotazníka FIQ, vizuálnej analógovej stupnice (VAS), pacientovho celkového hodnotenia reakcie na liečbu, BDI a SF-36, ďalej boli hodnotené po ukončení liečby – po 4 týždňoch a po 12 týždňoch. Skupina s PEMFA terapiou ukázala na konci liečby významné zlepšenie v FIQ, VAS bolesti, BDI skóre a SF-36 stupnici vo všetkých oblastiach. Zlepšenie FIQ, VAS bolesti a SF-36 skóre bolesti sa udržalo aj po 12 týždňoch. V skupine s placebom tiež prebehlo zlepšenie všetkých výsledkov s výnimkou FIQ. Po 12 týždňoch sledovania po liečbe placebom sa udržalo zlepšenie iba pri skóre BDI a SF-36.

Záver: Nízkofrekvenčná PEMFA terapia zlepšuje funkciu, bolesť, únavu a globálne postavenie pacientok s fibromyalgiou.

Liečba fibromyalgie pomocou magnetoterapie – Vaše otázky

Zaujali Vás pozitívne účinky magnetoterapie na fibromyalgiu? Chcete sa dozvedieť viac o aplikácii magnetoterapie na fibromyalgiu? Kontaktujte nás!
S dôverou sa na nás obráťte, odpovieme na Vaše otázky týkajúce sa uplatnenia magnetoterapie na fibromyalgiu.

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)