Randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná klinická štúdia

Sutbeyaz, Serap Tomruk MD, Sezer, Nebahat MD, Koseoglu, Fusun MD, Kibar, Sibel MD

Cieľom bolo zhodnotiť klinickú účinnosť nízkofrekvenčnej pulznej elektromagnetickej terapie (PEMFA) u žien s fibromyalgiou (FM). 56 žien s fibromyalgiou vo veku 18 až 60 rokov bolo náhodne rozdelených do skupín s PEMFA liečbou (n = 28) alebo s liečbou placebom (n = 28). Liečba prebiehala dvakrát denne po dobu 3 týždňov. Výsledky liečby boli hodnotené pomocou dotazníka FIQ, vizuálnej analógovej stupnice (VAS), pacientovho celkového hodnotenia reakcie na liečbu, BDI a SF-36, ďalej boli hodnotené po ukončení liečby – po 4 týždňoch a po 12 týždňoch. Skupina s PEMFA terapiou ukázala na konci liečby významné zlepšenie v FIQ, VAS bolesti, BDI skóre a SF-36 stupnici vo všetkých oblastiach. Zlepšenie FIQ, VAS bolesti a SF-36 skóre bolesti sa udržalo aj po 12 týždňoch. V skupine s placebom tiež prebehlo zlepšenie všetkých výsledkov s výnimkou FIQ. Po 12 týždňoch sledovania po liečbe placebom sa udržalo zlepšenie iba pri skóre BDI a SF-36.

Záver: Nízkofrekvenčná PEMFA terapia zlepšuje funkciu, bolesť, únavu a globálne postavenie pacientok s fibromyalgiou.

Liečba fibromyalgie pomocou magnetoterapie – Vaše otázky

Zaujali Vás pozitívne účinky magnetoterapie na fibromyalgiu? Chcete sa dozvedieť viac o aplikácii magnetoterapie na fibromyalgiu? Kontaktujte nás!
S dôverou sa na nás obráťte, odpovieme na Vaše otázky týkajúce sa uplatnenia magnetoterapie na fibromyalgiu.

Zjistěte více o magnetoterapii: Princíp magnetoterapie