Liečba impotencie

Editor: | 6. decembra 2018

Liečba impotencie bola v placebom kontrolovanej štúdii (Karpukhin & Bogomoľ , 1996) riešená kombináciou účinkov vákuovej terapie a pulzového magnetického poľa s frekvenciou 6 Hz a intenzitou 30 mT. Výsledky tejto kombinovanej liečby boli viac ako prekvapivé.

Pri vákuovej terapii došlo k umiestneniu penisu do hermeticky uzavretého valca s negatívnym tlakom 180-260 mmHg (24-34 kPa) po dobu 10-12 minút, a to celkom pätnásťkrát. Pulzná terapia predstavovala sprievodnú liečbu a došlo teda k rovnakému počtu aplikácií o rovnakej dĺžke.

Výsledky ukázali, že po kombinovanej liečbe bola u 71% pacientov obnovená sexuálna funkcia, u 17% došlo k zlepšeniu a u 12% pacientov nebola zaznamenaná zmena. Naproti tomu u pacientov liečených iba vákuovou terapiou došlo k obnoveniu sexuálnej funkcie len u 51% pacientov, k zlepšeniu u 25% a u zvyšných 24% mužov nebola zaznamenaná žiadna zmena.

Štúdia teda okrem iného potvrdila, že pulzná magnetoterapia má výborný vplyv na krvný obeh u mužov trpiacich sexuálnymi problémami a že výrazne prispieva k liečbe impotencie.

Zdroj: Karpukhin, I. V. & Bogomol‘, V. A. (1996) The local vacuum magnetotherapy of patients with impotence, Vopr Kurortol Lech Fiz Kult (2), s. 38–40.

Lokálna vákuová magnetoterapia pri impotencii pacientov / The local vacuum magnetotherapy of patients with impotence

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8928442

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako najskôr to bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Sexuálna dysfunkcia u mužov (poruchy erekcie)

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)