Liečba osteoartrózy kolenného kĺbu pomocou NPMP

Editor: | 6. decembra 2018

Dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia

P. Nikolakis, J. Kollmitzer, R. Crevenna, C. Bittner, C. B. Erdogmus, J. Nicolakis, University of Vienna, Austria

Pulzná magnetická terapia sa často používa na liečbu príznakov osteoartrózy. Bola vykonaná randomizovaná, dvojito zaslepená štúdia porovnaní pulzového magnetického poľa a terapie placebom u pacientov so symptomatickou osteoartrózou v kolennom kĺbe. Pacienti dostali 84 hodín liečby, každú v dĺžke 30 minút, jednalo sa o pulzové magnetické pole alebo o placebo. Pacienti užívali liečbu sami doma, dvakrát denne po dobu šiestich týždňov. Do štúdie bolo zaradených 36 pacientov. 34 pacientov ukončilo štúdiu. 2 pacienti museli byť zo štatistickej analýzy vylúčení, pretože nepoužívali PMF podľa inštrukcií. Pacienti boli rozdelení do skupiny s aktívnou liečbou (15) a do skupiny s placebom (17). Po šiestich týždňoch liečby bol WOMAC Index znížený u skupiny s pulzovým magnetickým poľom z 84,1 (+ / – 45,1) na 49,7 (+ / – 31,6) a v skupine s placebom zo 73,7 (+ / – 43,3) na 66,9 (+ / – 52,9) (p = 0,03). Sekundárne parametre sa zlepšili v skupine s pulzovým magnetickým poľom výraznejšie, ako tomu bolo v skupine s placebom: rýchlosť chôdze pri rýchlej chôdzi [+6,0 metrov za minútu (+1,6 až +10,4) vs. -3,2 (-8,5 Až +2,2)], dĺžka kroku pri rýchlej chôdzi [+6,9 cm (+0,2 až +13,7) vs. -2,9 (-8,8 až +2,9)] a zrýchlenie na izokinetickom dynamometrickom teste sily [-7,0% (-15,2 až +1,3) oproti +10,1% (-0, 3 až +20,6)].

Záver: U pacientov so symptomatickou osteoartrózou v kolennom kĺbe môže PMF terapia znížiť zhoršenie v činnostiach bežného života a zlepšiť funkciu kolenného kĺbu.

Liečba osteoartrózy kolenného kĺbu pomocou magnetoterapie – Vaše otázky

Zaujali vás pozitívne účinky magnetoterapie na osteoartrózu kolenného kĺbu? Chcete sa dozvedieť viac o aplikáciách magnetoterapie na osteoartrózu kolenného kĺbu? Kontaktujte nás!
S dôverou sa na nás obráťte, odpovieme na Vaše otázky týkajúce sa uplatnenia magnetoterapie na osteoartrózu kolenného kĺbu.

Súvisiace diagnóza: Osteoartritída, artritída

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)