Liečba pacientov s bercovými vredmi a účinok NPMP

Editor: | 6. decembra 2018

Alekseenko A. V., Gusak V. V., Tarabanchuk V. V., Iftodii A. G., Sherbana N. G., Stoliar V. F. Chirurgie, Moskva

Bercový (holenný) vred možno definovať ako chronický defekt kože charakterizovaný rozpadom väziva a jeho nekrotizáciou. Holenné vredy môžu mať rôzne príčiny: žilové, tepnové alebo zmiešané [tepnové (8%), diabetické (3%), poúrazové (2%), iné (14%), žilové (73%)]. Podľa štatistík trpí bercovými vredmi až 1% populácie. Pacientov s bercovými vredmi s vekom pribúda, týmto ochorením trpí až 3,5% pacientov nad 65 rokov. Zároveň sú holenné vredy 3krát častejšie u žien ako u mužov. Klinické štúdie sa zúčastnilo 74 pacientov, ktorým boli diagnostikované trofické vredy dolných končatín. Boli vytvorené 2 kontrolné skupiny: jedna s aktívnou liečbou, druhá s placebom. Pacientom bola po dobu 10-12 dní 3krát denne aplikovaná liečba. Boli využité rôzne frekvencie elektromagnetického poľa.

Záver: Po 10 až 12 dňoch od začiatku terapie sa povrch rany úplne vyčistil od odumretého väziva, eliminovali sa okolité zápalové zmeny a začala sa epitelizácia (proces hojenia). Tento efekt sa prejavil u 93% pacientov s bercovým vredom.

Liečba pacientov s bercovými vredmi a účinky magnetoterapie – Vaše otázky

Zaujali Vás pozitívne účinky magnetoterapie na liečbu pacientov s bercovými vredmi? Chcete sa dozvedieť viac o aplikácii magnetoterapie na liečbu pacientov s bercovými vredmi? Kontaktujte nás!
S dôverou sa na nás obráťte, odpovieme na Vaše otázky týkajúce sa uplatnenia magnetoterapie na liečbu pacientov s bercovými vredmi.

Súvisiace diagnóza: Bercový (holenný) vred

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)