Liečba poškodených kostí

Editor: | 6. decembra 2018

Liečba poškodených kostí pomocou pulznej magnetoterapie sa datuje už od polovice 20. storočia, aj keď konkrétné terapeutické účinky neboli úplne vysvetlené. Preto sa výskumný tím (Yang Wei et al., 2008) zameral na mechanizmy buniek (MC3T3-E1) ovplyvňujúce vznik a vývoj kostí (osteogenézia).

Výskum prišiel s dôležitým odhalením pri osteoblastoch, čo sú bunky, ktoré v skupinách formujú kosť.

Výsledky preukázali, že zrelosť bunky okrem iného rozhoduje o účinnosti pulznej magnetoterapie. Jednoducho povedané, nízkofrekvenčné pulzové magnetické pole najprv urýchľuje tvorbu konkrétne primárnych osteoblastov (proliferáciu). Až po ich dozretí (maturácii) ďalej podporuje bunkovú diferenciáciu, teda ich premenu na  špecializovanejšie bunky, na kostné bunky.

Nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia tak nielen napomáha hojeniu kostí, ale aj celému procesu kostnatenia.

Zdroj: Yang Wei et al. (2008) Effects of Extremely Low-Frequency-Pulsed Electromagnetic Field on Different-Derived Osteoblast-Like Cells. Electromagnetic Biology & Medicine. 27 (3), 298–311.

Účinky extrémne nízkofrekvenčného pulzového elektromagnetického poľa na rôzne derivované bunky podobné osteoblastom / Effects of extremely low-frequency-pulsed electromagnetic field on different-derived osteoblast-like cells
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18821205
Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Osteoporóza

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)