Liečba ankylozujúcej spondylitídy (Bechterevova choroba) a účinok magnetoterapie

Editor: | 6. decembra 2018

prof. MUDr. Karel Trnavský, DrSc., Artrocentrum, Praha

Ankylozujúca spondylitída je najznámejšie a najčastejšie zápalové ochorenie stavcov chrbtice. V liečbe dominuje okrem medikamentóznej terapie predovšetkým cvičenie, rehabilitačné metódy a niektoré metódy balneológie. Klinická štúdia porovnávala účinnosť rehabilitačného programu založeného na pravidelnom cvičení (prvá skupina) a liečby s pridanou magnetoterapiou (druhá skupina). Trojmesačnej štúdie sa zúčastnilo celkom 40 pacientov, vždy po 20 v každej skupine. Štandardná liečba (prvá skupina) zahŕňala skupinové cvičenie bežné pri liečbe ankylozujúcej spondylitídy, ktorá prebiehala 2krát týždenne. Počas 3 mesiacov bolo teda uskutočnených 24 cvičení. Intenzívna liečba (druhá skupina) spočívala v aplikácii mäkkej techniky a magnetoterapie raz za týždeň, t.j. pacienti dostali počas 3 mesiacov 12 aplikácií magnetoterapie. Výsledky boli hodnotené v súlade s obvyklým postupom a metodológiou pomocou dotazníkov BASDAI a BASF. Bolo preukázané, že intenzívna liečba, ktorá zahŕňala mäkké techniky a aplikácie pulzového magnetického poľa, bola účinnejšia než štandardná liečba. Analgetický účinok magnetoterapie bol tiež veľmi prínosný na celý liečebný postup.

Záver: V liečbe ankylozujúcej spondylitídy (Bechterevovej choroby) je možné plne odporučiť kombináciu magnetoterapie s jednotlivými intenzívnymi metódami liečby.

Liečba Bechterevovej choroby a účinky magnetoterapie – Vaše otázky

Zaujali Vás pozitívne účinky magnetoterapie na liečbu Bechterevovej choroby? Chcete sa dozvedieť viac o aplikácii magnetoterapie na liečbu Bechterevovej choroby? Kontaktujte nás!
S dôverou sa na nás obráťte, odpovieme na Vaše otázky týkajúce sa uplatnenia magnetoterapie na liečbu Bechterevovej choroby.

Súvisiace diagnóza: Bechterev

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)