Meniérov syndróm a choroba

Editor: | 27. novembra 2019

Cítite tlak v uchu alebo počujete zvonenie? Motá sa vám náhle hlava, preto je ťažké stáť a strácate rovnováhu? Môžete trpieť Ménierovou chorobou, ochorením, ktoré nie je vyliečiteľné, ale pri včasnej diagnostike u vášho lekára, možno úspešne tlmiť prejavy tejto choroby.

Meniérov syndróm a choroba
Obrázok: Meniérov syndróm a choroba

Hľadáte riešenie Ménierovej choroby?

Chcete sa zbaviť problémov?

Popis Ménierovej choroby a príčiny vzniku

V prípade Ménierovej choroby ide o postihnutie vnútorného ucha s rovnovážnym ústrojenstvom.

Dochádza k dysfunkcii časti vnútorného ucha (endolymfatického saku). Hromadením endolymfy sa zvyšuje jej tlak a ten spôsobuje narušenie sluchového a rovnovážneho ústrojenstva.

Ochorenie sa vyskytuje predovšetkým u pacientov vo veku 30-60 rokov.

Má tri základné príznaky:

 • tinnitus (ušné šelesty a piskoty),
 • nedoslýchavosť
 • a vertigo (závraty).

Príznakom, ktorý prevažuje nad oboma ostatnými, je záchvat rotačného vertiga, ktorý je veľmi premenlivý a obvykle ho predchádza aura. Dosahuje vrchol svojej intenzity počas niekoľkých minút a trvá v priemere dve až tri hodiny. Ide o záchvaty motania hlavy, ktoré sú sprevádzané nevoľnosťou a vracaním.

Ďalšie dva príznaky, tinitus a nedoslýchavosť sú zvyčajne jednostranné.  Tinnitus býva trvalý alebo intermitentný.

Nedoslýchavosť sa v priebehu ochorenia zhoršuje a k úprave sluchu už nedochádza. Po opakovaných záchvatoch môže dôjsť aj k úplnej strate sluchu.

Príčina ochorenia nie je úplne známa. Istý vplyv môže mať fajčenie, alkohol, nadmerné solenie či prepracovanie.

Liečba Ménierovej choroby – zbavte sa ťažkostí

Neexistuje liečba príčiny ochorenia (kauzálna liečba). Liečba symptomatická je zameraná na tlmenie príznakov choroby.

V období záchvatu sú podávané lieky tlmiace závraty a vracanie. Je nastolený kľudový režim a pri úpornom vracaní je nutné dopĺňať tekutiny.

Ďalej sú odporúčané lieky, ktoré upravujú zloženie a množstvo endolymfy.

Po zlyhaní všetkých ostatných možností je indikovaná chirurgická liečba.

Vhodné je upraviť životný štýl, obmedziť príjem soli, kofeínu a alkoholu. Vhodná je primeraná fyzická a športová aktivita.

3D pulzná terapia pomáha riešiť príznaky Ménierovej choroby, jej cieľom je zlepšiť mikrocirkuláciu v oblasti vnútorného ucha a vytvoriť lepšie podmienky pre normálnu funkciu a hojenie.

Vysvetlenie vybraných pojmov:

 • Endolymfa – tekutina vypĺňajúca blanitý labyrint vnútorného ucha.
 • Vertigo – pocit porušenej rovnováhy.
 • Intermitentný – striedavý, prerušovaný, periodický, vracajúci sa.

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán. Ide tak o úplne novú a unikátnu medicínsku technológiu na trhu.

Aké sú výhody terapie v prípade Ménierovej choroby?

 • Pomáha zlepšiť mikrocirkuláciu v oblasti vnútorného ucha.
 • Vytvára lepšie podmienky pre normálnu funkciu a hojenie.
 • Upravuje svalový tonus na zlepšenie normálnych funkcií a urýchlenie reparácie.
 • Vďaka jednoduchému ovládaniu možno aplikovať aj v domácej starostlivosti.
 • Ide o riešenie bez ďalších liekov.
 • Ide o neinvazívnu metódu.

3D terapia Biomag a jej účinky - vysvetľuje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulznej terapie – vedecké štúdie

Klinicky najvýznamnejšie účinky 3D pulznej terapie Biomag u pacientov s Ménierovou chorobou spočívajú najmä v hojivom efekte.

Pozitívne efekty aplikácií pulzového magnetického poľa (PEMF) dokladajú klinické štúdie od významných autorít a renomovaných inštitúcií.  Najnovší zoznam týchto klinických štúdií nájdete na tejto stránke. Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme ľahko sa orientovať v týchto odborných dátach.

Na našom oddelení je aplikácia magnetického pulzového poľa veľmi dobre využívaná. Oceňujeme možnosť aplikácie nielen podľa čísiel programu, ale aj možnosť vytvárania vlastných programov. Prístroj je malý, dobre sa ovláda, ovládanie je jednoduché, pri veľmi dobrom výkone.

Fakultná nemocnica Na Bulovce Praha – Oddelenie liečebnej rehabilitácie

Liečenie pulzovým magnetickým poľom v našich kúpeľoch používame viac ako 10 rokov. Prístroje Biomag používame v rámci rehabilitačnej aj kúpeľnej liečby. Kombinácia magnetoterapie s inými rehabilitačnými metódami je veľmi výhodná, pretože dochádza k sčítaniu účinkov magnetoterapie s inými metódami (účinku proti bolesti, proti opuchu, regeneračného účinku a myorelaxačného).

Anenské slatinné kúpele – Lázně Bělohrad

S prístrojom sme spokojní, dobrá je aj manipulácia s aplikátormi a dobré sú liečebné výsledky. Odozva od pacientov je kladná. Frekvencia využitia je zhruba 50 aplikácií týždenne.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Manželka nepočula na pravé ucho a za uchom mala väčšiu hrčku. Dnes na ucho počuje a hrčka je už malá.

Josef Jírovec, Bernartice

Pulznú magnetoterapiu používa takmer celá rodina. Moja matka sa vďaka nej dokonca vyliečila z ťažkej choroby. Dnes má pulzná magnetoterapia u nás doma nezastupiteľnú úlohu, plní vlastne funkciu akéhosi „domáceho lekára“.

Pani Paťhová, Trhová Štěpánov

* Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.

Lekári a naši ďalší klienti využívajú pulznú terapiu Biomag aj na tieto ochorenia a ťažkosti:

 • Diabetes
 • Bolesti chrbtice
 • Bercové vredy – vredy predkolenia
 • Vysoký tlak
 • Karpálny tunel
 • Artrózy kĺbov
 • Ďalšie ťažkosti

Rezervujte si vyskúšanie 3D pulznej terapie Biomag – Teraz za akčnú cenu

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostredníctvom certifikovaných partnerov možnosť vyskúšania 3D pulznej terapie Biomag po celej Slovenskej republike.

Cieľom je, aby sa každý mohol s prístrojmi a terapiou zoznámiť a osobne ju otestovať. Cena tejto služby sa pohybuje zvyčajne okolo 70 €, podľa vzdialenosti od najbližšieho partnera Biomag.

Využite túto možnosť a vyskúšajte patentovanú 3D pulznú terapiu u vás alebo u najbližšieho partnera Biomag. Teraz úplne bezplatne!

Zákazník

Zanechajte kontakt nášmu špecialistovi

Vyskúšať prístroje môžete teraz bezplatne

 • ✓ Poskytne Vám všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú
 • ✓ Posúdi Vaše zdravotné ťažkosti
 • ✓ Pomôže s výberom najvhodnejšieho prístroja
 • Umožní vyskúšanie a prípadne pre Vás zaistí objednanie prístrojov

Položky označené* sú povinné.

Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívny dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.