Meniérov syndróm a choroba

Editor: | 6. decembra 2018

Charakteristika Meniérovho syndrómu: V prípade Ménierovej choroby ide o postihnutie vnútorného ucha s rovnovážnym ústrojenstvom. Má tri základné príznaky – tinnitus (ušné šelesty a piskoty), nedoslýchavosť a vertigo (závraty). Príčinou ochorenia Meniérovým syndrómom je dysfunkcia časti vnútorného ucha (endolymfatického saku). Príznakom, ktorý prevažuje nad oboma ostatnými, je záchvat rotačného vertiga, ktorý je veľmi premenlivý a obvykle mu predchádza aura. Dosahuje vrchol svojej intenzity počas niekoľkých minút a trvá v priemere dve až tri hodiny. Ďalšie dva príznaky, tinnitus a nedoslýchavosť, sú obvykle jednostranné. Tinnitus býva trvalý alebo intermitentný.

Nedoslýchavosť sa v priebehu ochorenia zhoršuje a k úprave sluchu už nedochádza. Kauzálna liečba nie je známa. V období záchvatu sú podávané lieky tlmiace závrat a lieky, ktoré upravujú zloženie a množstvo endolymfy. Po zlyhaní všetkých ostatných možností je indikovaná chirurgická liečba.
V prípade Meniérovho syndrómu ide o rovnaké klinické prejavy, ale príčina môže byť rôzna (napr. hormonálne poruchy, poruchy vodného metabolitu, hypovitaminózy, toxické látky, poruchy krčnej chrbtice, poúrazové stavy a pod.).

Ušné šelesty sa môžu vyskytovať ako súčasť Meniérovej choroby alebo samostatne. Vždy je v pozadí porucha prekrvenia a cievneho zásobenia vnútorného ucha. Preto aj liečba je zameraná na zlepšenie prísunu okysličenej krvi a živín. Ak sú zmeny dlhodobé a poškodenie trvalé – potom sú efekty liečby minimálne.

Využitie magnetoterapie pri Méniérovom syndróme

Odporúčame aplikácie nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie Biomag na oblasť uší a krčnú chrbticu a to čo najskôr po objavení prvých ťažkostí. Dochádza k výraznému zlepšeniu prietoku krvi drobnými tepničkami a kapilárnym riečiskom a lepším podmienkam na normálnu funkciu a hojenie. V prípade známych vyvolávajúcich príčin, môžeme pôsobiť ešte cielenejšie – napr. na oblasť pečene, nadobličiek, pankreasu.

Skúsenosti pacientov

Pulznú magnetoterapiu používa takmer celá rodina. Moja matka sa vďaka nej dokonca vyliečila z ťažkej choroby. Dnes má pulzná magnetoterapia u nás doma nezastupiteľnú úlohu, plní vlastne funkciu akéhosi „domáceho lekára“.

Pani Paťhová, Trhová Štěpánov

Manželka nepočula na pravé ucho a za uchom mala väčšiu hrčku. Dnes na ucho počuje a hrčka je už malá.

Josef Jírovec, Bernartice

Aplikácia magnetoterapie pri Méniérovom syndróme

Pri Méniérovom syndróme odporučujeme aplikáciu 8 – 20 Hz. Myorelaxačným (hlavne krčná chrbtica) a vazodilatačným efektom (vnútorné ucho) sa dosahuje žiaduce zlepšenie mikrocirkulácie okysličenej krvi a živín. Vhodný je najmä aplikátor solenoid na hlavu a plochý na chrbticu.

Môžete liečiť aj tieto ťažkosti

  • Angína, chrapot, KHCD
  • Migréna
  • Stavy po cievnej mozgovej príhode
  • Roztrúsená skleróza mozgomiešna – RS
  • Meniérov syndróm a choroba
  • Atrofia nervus opticus, šeroslepota

Magnetoterapia a Meniérový syndróm – Vaše otázky

Chcete sa dozvedieť viac o aplikácii magnetoterapie pri liečbe Meniérovho syndrómu? Kontaktujte nás!
S dôverou sa na nás obráťte, odpovieme na Vaše otázky týkajúce sa uplatnenia magnetoterapie pri Méniérovom syndróme.

Zákazník

Položky označené* sú povinné.

Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívne dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.