Meniérov syndróm a choroba

Editor: | 20. júna 2019
Meniérov syndróm a choroba
Obrázok: Meniérov syndróm a choroba

Hľadáte riešenie zdravotných problémov?

Spýtajte sa nás

Charakteristika Meniérovho syndrómu: V prípade Ménierovej choroby ide o postihnutie vnútorného ucha s rovnovážnym ústrojenstvom. Má tri základné príznaky – tinnitus (ušné šelesty a piskoty), nedoslýchavosť a vertigo (závraty). Príčinou ochorenia Meniérovým syndrómom je dysfunkcia časti vnútorného ucha (endolymfatického saku). Príznakom, ktorý prevažuje nad oboma ostatnými, je záchvat rotačného vertiga, ktorý je veľmi premenlivý a obvykle mu predchádza aura. Dosahuje vrchol svojej intenzity počas niekoľkých minút a trvá v priemere dve až tri hodiny. Ďalšie dva príznaky, tinnitus a nedoslýchavosť, sú obvykle jednostranné. Tinnitus býva trvalý alebo intermitentný.

Nedoslýchavosť sa v priebehu ochorenia zhoršuje a k úprave sluchu už nedochádza. Kauzálna liečba nie je známa. V období záchvatu sú podávané lieky tlmiace závrat a lieky, ktoré upravujú zloženie a množstvo endolymfy. Po zlyhaní všetkých ostatných možností je indikovaná chirurgická liečba.
V prípade Meniérovho syndrómu ide o rovnaké klinické prejavy, ale príčina môže byť rôzna (napr. hormonálne poruchy, poruchy vodného metabolitu, hypovitaminózy, toxické látky, poruchy krčnej chrbtice, poúrazové stavy a pod.).

Ušné šelesty sa môžu vyskytovať ako súčasť Meniérovej choroby alebo samostatne. Vždy je v pozadí porucha prekrvenia a cievneho zásobenia vnútorného ucha. Preto aj liečba je zameraná na zlepšenie prísunu okysličenej krvi a živín. Ak sú zmeny dlhodobé a poškodenie trvalé – potom sú efekty liečby minimálne.

Využitie magnetoterapie pri Méniérovom syndróme

Odporúčame aplikácie nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie Biomag na oblasť uší a krčnú chrbticu a to čo najskôr po objavení prvých ťažkostí. Dochádza k výraznému zlepšeniu prietoku krvi drobnými tepničkami a kapilárnym riečiskom a lepším podmienkam na normálnu funkciu a hojenie. V prípade známych vyvolávajúcich príčin, môžeme pôsobiť ešte cielenejšie – napr. na oblasť pečene, nadobličiek, pankreasu.

Aplikácia magnetoterapie pri Méniérovom syndróme

Pri Méniérovom syndróme odporučujeme aplikáciu 8 – 20 Hz. Myorelaxačným (hlavne krčná chrbtica) a vazodilatačným efektom (vnútorné ucho) sa dosahuje žiaduce zlepšenie mikrocirkulácie okysličenej krvi a živín. Vhodný je najmä aplikátor solenoid na hlavu a plochý na chrbticu.

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán. Ide tak o úplne novú a unikátnu medicínsku technológiu na trhu.

3D terapia Biomag a jej účinky - vysvetľuje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulznej terapie – vedecké štúdie

Pozitívne efekty aplikácií pulzového magnetického poľa (PEMF) dokladajú klinické štúdie od významných autorít a renomovaných inštitúcií.  Najnovší zoznam týchto klinických štúdií nájdete na tejto stránke. Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme ľahko sa orientovať v týchto odborných dátach.

Na našom oddelení je aplikácia magnetického pulzového poľa veľmi dobre využívaná. Oceňujeme možnosť aplikácie nielen podľa čísiel programu, ale aj možnosť vytvárania vlastných programov. Prístroj je malý, dobre sa ovláda, ovládanie je jednoduché, pri veľmi dobrom výkone.

Fakultná nemocnica Na Bulovce Praha – Oddelenie liečebnej rehabilitácie

Liečenie pulzovým magnetickým poľom v našich kúpeľoch používame viac ako 10 rokov. Prístroje Biomag používame v rámci rehabilitačnej aj kúpeľnej liečby. Kombinácia magnetoterapie s inými rehabilitačnými metódami je veľmi výhodná, pretože dochádza k sčítaniu účinkov magnetoterapie s inými metódami (účinku proti bolesti, proti opuchu, regeneračného účinku a myorelaxačného).

Anenské slatinné kúpele – Lázně Bělohrad

S prístrojom sme spokojní, dobrá je aj manipulácia s aplikátormi a dobré sú liečebné výsledky. Odozva od pacientov je kladná. Frekvencia využitia je zhruba 50 aplikácií týždenne.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Manželka nepočula na pravé ucho a za uchom mala väčšiu hrčku. Dnes na ucho počuje a hrčka je už malá.

Josef Jírovec, Bernartice

Pulznú magnetoterapiu používa takmer celá rodina. Moja matka sa vďaka nej dokonca vyliečila z ťažkej choroby. Dnes má pulzná magnetoterapia u nás doma nezastupiteľnú úlohu, plní vlastne funkciu akéhosi „domáceho lekára“.

Pani Paťhová, Trhová Štěpánov

* Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.

Lekári a naši ďalší klienti využívajú pulznú terapiu Biomag aj na tieto ochorenia a ťažkosti:

  • Diabetes
  • Bolesti chrbtice
  • Bercové vredy – vredy predkolenia
  • Vysoký tlak
  • Karpálny tunel
  • Artrózy kĺbov
  • Ďalšie ťažkosti

Rezervujte si vyskúšanie 3D pulznej terapie Biomag – Teraz za akčnú cenu

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostredníctvom certifikovaných partnerov možnosť vyskúšania 3D pulznej terapie Biomag po celej Slovenskej republike.

Cieľom je, aby sa každý mohol s prístrojmi a terapiou zoznámiť a osobne ju otestovať. Cena tejto služby sa pohybuje zvyčajne okolo 70 €, podľa vzdialenosti od najbližšieho partnera Biomag.

Využite túto možnosť a vyskúšajte patentovanú 3D pulznú terapiu u vás alebo u najbližšieho partnera Biomag. Teraz úplne bezplatne!

Zákazník

Položky označené* sú povinné.

reCAPTCHA
Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívny dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.