Mozgová dysfunkcia

Editor: | 20. júna 2019
Degeneratívne ochorenie mozgu, miechy
Obrázok: Mozgová dysfunkcia

Hľadáte riešenie zdravotných problémov?

Spýtajte sa nás

Charakteristika mozgovej dysfunkcie: Ľahká mozgová dysfunkcia u detí je postihnutie centrálneho nervového systému dieťaťa počas vnútromaternicového života, vplyvom pôrodnej traumy, ischémiou a množstvom ďalších vplyvov. Mozgová dysfunkcia sa prejavuje množstvom patologických prejavov od porúch hybnosti, cez poruchy sústredenia, učenia a i. Základom liečby mozgovej dysfunkcie je cielená dlhodobá rehabilitácia.
Mozgová dysfunkcia u dospelého sa väčšinou vyskytuje v súvislosti s nedostatočným cievnym zásobením mozgu a degeneratívnymi zmenami v dôsledku ischémie, autoimúnnych, toxických a ďalších zmien.

Cieľ aplikácie magnetoterapie pri mozgovej dysfunkcii

Dosiahnuť zlepšenie obehových a metabolických procesov v centrálnom nervovom systéme a vytvoriť tak lepšie podmienky na urýchlenie reparácie, obnovu poškodených funkcií, úpravu svalového tonusu a i.

Popis a využitie magnetoterapie pri mozgovej dysfunkcii

Ľahká mozgová dysfunkcia (LMD alebo tiež ľahká detská encefalopatia – LDE), je postihnutie centrálneho nervového systému dieťaťa počas vnútromaternicového života, vplyvom pôrodnej traumy, ischémiou a množstvom ďalších vplyvov. Z rozsahu poškodenia na báze štrukturálnych zmien CNS vyplýva aj široká škála prejavov odlišných od bežnej normy – nápadne nerovnomerný vývoj intelektových schopností, poruchy pozornosti, hyperaktivita až hypoaktivita, nesústredenosť, malá vytrvalosť, únavnosť, impulzivita, unáhlenosť, výkyvy nálad a duševnej výkonnosti, emočná labilita, infantilné správanie, problémy so zaspávaním, nočné pomočovanie, nočné mory, poruchy vo vývoji reči, telesná neobratnosť, poruchy vnímania, poruchy učenia, čítania, písania (dyslexia, dysgrafia) a i.
Základom liečby mozgovej dysfunkcie prostredníctvom magnetoterapie je farmakoterapia zameraná hlavne na „výživu mozgu“ a zväčšenie prietoku krvi mozgovými cievami na zväčšenie prísunu kyslíka a glukózy k nervovým bunkám a cielená dlhodobá rehabilitácia.

Mozgová dysfunkcia u dospelých môže byť primárna – u chorôb priamo poškodzujúcich mozog a u poranení, alebo sekundárna, keď je poškodenie mozgu jedným z príznakov celkového poškodenia ďalších systémov organizmu. Najčastejšie vzniká mozgová dysfunkcia u dospelého pri nedostatočnom cievnom zásobení mozgu (napr. po cievnej mozgovej príhode) a pri degeneratívnych, ischemických, autoimúnnych, toxických a ďalších zmenách.

Magnetoterapia ako optimálna metóda pri liečbe mozgovej dysfunkcie

Nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia Biomag je optimálnou metódou, ktorá v sebe zahŕňa jednak požadovaný účinok farmakoterapie – zlepšenie mikrocirkulácie okysličenej krvi a živín v CNS a je zároveň vhodnou fyziatrickou liečebnou metódou, vedúcou k úprave svalového tonusu, k zlepšeniu normálnych funkcií a urýchleniu reparácie. V odbornej literatúre sú popísané výborné efekty aj u ťažkých stavov postihnutia pohybového aparátu u detí. Odporúčame aplikovať na celú oblasť chrbtice a hlavu a v prípade porúch hybnosti ešte pridať expozície na postihnutú oblasť. U postihnutých detí je magnetoterapia vhodnou dennou a mnohoročnou liečbou v rámci komplexnej starostlivosti.

U dospelých po cievnej mozgovej príhode (po liečbe akútneho štádia, ktorá je zameraná na udržanie vitálnych funkcií, protiedémovú terapiu, prípadne trombolytickú a normalizáciu krvného tlaku) je magnetoterapia indikovaná v rámci včasnej rehabilitácie (väčšinou po prepustení pacienta z hospitalizácie po zvládnutí akútneho štádia). Aplikáciami nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie Biomag dosahujeme priamu stimuláciu neurónov, vazodilatáciou prekapilár a kapilár v poškodených tkanivách CNS dochádza k významnému zlepšeniu mikrocirkulácie, prísunu kyslíka a živín a zároveň k protiopuchovému efektu. Celkovo sa zlepšia metabolické podmienky a stimuluje sa normálna funkcia nervových buniek a podporí sa ďalšia pohybová rehabilitácia a znižuje sa riziko vzniku mozgovej dysfunkcie.

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán. Ide tak o úplne novú a unikátnu medicínsku technológiu na trhu.

3D terapia Biomag a jej účinky - vysvetľuje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulznej terapie – vedecké štúdie

Pozitívne efekty aplikácií pulzového magnetického poľa (PEMF) dokladajú klinické štúdie od významných autorít a renomovaných inštitúcií.  Najnovší zoznam týchto klinických štúdií nájdete na tejto stránke. Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme ľahko sa orientovať v týchto odborných dátach.

Na našom oddelení je aplikácia magnetického pulzového poľa veľmi dobre využívaná. Oceňujeme možnosť aplikácie nielen podľa čísiel programu, ale aj možnosť vytvárania vlastných programov. Prístroj je malý, dobre sa ovláda, ovládanie je jednoduché, pri veľmi dobrom výkone.

Fakultná nemocnica Na Bulovce Praha – Oddelenie liečebnej rehabilitácie

Liečenie pulzovým magnetickým poľom v našich kúpeľoch používame viac ako 10 rokov. Prístroje Biomag používame v rámci rehabilitačnej aj kúpeľnej liečby. Kombinácia magnetoterapie s inými rehabilitačnými metódami je veľmi výhodná, pretože dochádza k sčítaniu účinkov magnetoterapie s inými metódami (účinku proti bolesti, proti opuchu, regeneračného účinku a myorelaxačného).

Anenské slatinné kúpele – Lázně Bělohrad

S prístrojom sme spokojní, dobrá je aj manipulácia s aplikátormi a dobré sú liečebné výsledky. Odozva od pacientov je kladná. Frekvencia využitia je zhruba 50 aplikácií týždenne.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Syn má DMO-dyskinetickú atetózu. Rok po narodení sa neotáčal, neudržal nič v ruke. Aplikovali Vojtovu metódu, pulznú magnetoterapiu a dochádzal na špeciálne cvičenia do Pardubíc. V 2 rokoch syn začal liezť, v 3 sa už sám postaví.

Dita Olexová, Třemošnice

Môj vnuk má DMO, používa tento prístroj na nohu, ruky, na krk. Je tam mierne zlepšenie prekrvenia horných a dolných končatín a lepšie prekrvenie studených nôh.

Katarína Bocorová, Moravské Lieskové

* Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.

Lekári a naši ďalší klienti využívajú pulznú terapiu Biomag aj na tieto ochorenia a ťažkosti:

  • Diabetes
  • Bolesti chrbtice
  • Bercové vredy – vredy predkolenia
  • Vysoký tlak
  • Karpálny tunel
  • Artrózy kĺbov
  • Ďalšie ťažkosti

Rezervujte si vyskúšanie 3D pulznej terapie Biomag – Teraz za akčnú cenu

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostredníctvom certifikovaných partnerov možnosť vyskúšania 3D pulznej terapie Biomag po celej Slovenskej republike.

Cieľom je, aby sa každý mohol s prístrojmi a terapiou zoznámiť a osobne ju otestovať. Cena tejto služby sa pohybuje zvyčajne okolo 70 €, podľa vzdialenosti od najbližšieho partnera Biomag.

Využite túto možnosť a vyskúšajte patentovanú 3D pulznú terapiu u vás alebo u najbližšieho partnera Biomag. Teraz úplne bezplatne!

Zákazník

Položky označené* sú povinné.

reCAPTCHA
Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívny dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.