Mozgová dysfunkcia

Editor: | 8. septembra 2020

Choroba alebo zranenie hlavy vám zavinilo zmeny vedomia, dezorientáciu alebo ospalosť? Mohlo dôjsť k poškodeniu mozgu. V jeho dôsledku môžete trpieť jednou alebo viacerými druhmi mozgových dysfunkcií. Na mieste je vždy navštíviť odborného lekára!

Mozgová dysfunkcia
Obrázok: Mozgová dysfunkcia

Hľadáte riešenie mozgovej dysfunkcie?

Chcete sa zbaviť problémov?

Popis mozgovej dysfunkcie a príčiny vzniku

Mozog je riadiace centrum vášho tela. Jeho poškodenie môže ovplyvniť negatívne rad jeho funkcií. Môže ísť o celkovú stratu vedomia, dezorientáciu, ochrnutie, stratu pozornosti a mnoho ďalších poškodení.

Mozgová dysfunkcia u dospelých môže byť:

 • primárna – u chorôb priamo poškodzujúcich mozog a u poranení,
 • sekundárna – kedy je poškodenie mozgu jedným z príznakov celkového poškodenia ďalších systémov organizmu.

Vzniká najčastejšie pri nedostatočnom cievnom zásobení mozgu (napríklad po cievnej mozgovej príhode) a pri degeneratívnych, ischemických, autoimúnnych, toxických a ďalších zmenách.

Ľahká mozgová dysfunkcia u detí (LMD alebo tiež ľahká detská encefalopatia – LDE) je postihnutie centrálneho nervového systému dieťaťa. Vzniká počas vnútromaternicového života, vplyvom pôrodnej traumy, ischémiou a celým radom ďalších vplyvov.

Môže sa prejaviť rôzne od porúch hybnosti cez poruchy pozornosti, hyperaktivitou až hypoaktivitou, poruchami vnímania, učenia, čítania, písania (dyslexia, dysgrafia) a mnohými ďalšími prejavmi.

Liečba mozgovej dysfunkcie – zbavte sa ťažkostí

Prvotná liečba je ordinovaná podľa príčiny dysfunkcie.

V dôsledku poranenia mozgu ide o konzervatívnu liečbu, ktorej základom je pokoj na lôžku, až po liečbu operačnú.

V prípade cievnej mozgovej príhody sa jedná o liečbu akútneho štádia. Je zameraná na udržanie vitálnych funkcií, protiedémovú terapiu, prípadne trombolytickú a normalizáciu krvného tlaku.

Podstatná je farmakoterapia zameraná hlavne na „výživu mozgu“ a zväčšenie prietoku krvi mozgovými cievami smerujúce k zväčšeniu prísunu kyslíka a glukózy k nervovým bunkám.

Veľký význam má cielená dlhodobá rehabilitácia. 3D pulzná terapia Biomag je optimálnou metódou.

Zahŕňa v sebe jednak požadovaný účinok farmakoterapie, zlepšuje mikrocirkuláciu okysličenej krvi a živín v centrálnom nervovom systéme. Zároveň je vhodnou fyziatrickou liečebnou metódou, pretože vedie k úprave svalového tonusu, k zlepšeniu normálnych funkcií a urýchleniu reparácie.

U dospelých po cievnej mozgovej príhode je 3D pulzná terapia indikovaná v rámci včasnej rehabilitácie (väčšinou po prepustení pacienta z hospitalizácie po zvládnutí akútneho štádia).

U postihnutých detí je vhodnou dennou a mnohoročnou terapiou v rámci komplexnej starostlivosti. V odbornej literatúre sú popísané výborné efekty aj pri ťažkých stavoch postihnutia pohybového aparátu u detí.

Vysvetlenie vybraných pojmov:

 • Hyperaktivita – fyzický stav, ktorý sa prejavuje abnormálnou aktivitou, impulzívnosťou, vznetlivosťou.
 • Hypoaktivita – fyzická stav, ktorý sa prejavuje abnormálne zníženou, oslabenou aktivitou.
 • Dyslexia – porucha čítania.
 • Dysgrafia – porucha písania.

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán. Ide tak o úplne novú a unikátnu medicínsku technológiu na trhu.

Aké sú výhody terapie v prípade mozgovej dysfunkcie?

 • Pomáha pri stimulácii neurónov, vazodilatácii prekapilár a kapilár v poškodených tkanivách centrálneho nervového systému.
 • Zlepšuje mikrocirkuláciu, prísun kyslíka a živín.
 • Pôsobí protiopuchovo.
 • Vďaka jednoduchému ovládaniu možno aplikovať aj v domácej starostlivosti.
 • Ide o riešenie bez ďalších liekov.
 • Ide o neinvazívnu metódu.

3D terapia Biomag a jej účinky - vysvetľuje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulznej terapie – vedecké štúdie

Klinicky najvýznamnejšie účinky 3D pulznej terapie Biomag u pacientov s mozgovou dysfunkciou spočívajú najmä vo vasodilatačnom a protiedémovom efekte.

Pozitívne efekty aplikácií pulzového magnetického poľa (PEMF) dokladajú klinické štúdie od významných autorít a renomovaných inštitúcií.  Najnovší zoznam týchto klinických štúdií nájdete na tejto stránke. Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme ľahko sa orientovať v týchto odborných dátach.

Na našom oddelení je aplikácia magnetického pulzového poľa veľmi dobre využívaná. Oceňujeme možnosť aplikácie nielen podľa čísiel programu, ale aj možnosť vytvárania vlastných programov. Prístroj je malý, dobre sa ovláda, ovládanie je jednoduché, pri veľmi dobrom výkone.

Fakultná nemocnica Na Bulovce Praha – Oddelenie liečebnej rehabilitácie

Liečenie pulzovým magnetickým poľom v našich kúpeľoch používame viac ako 10 rokov. Prístroje Biomag používame v rámci rehabilitačnej aj kúpeľnej liečby. Kombinácia magnetoterapie s inými rehabilitačnými metódami je veľmi výhodná, pretože dochádza k sčítaniu účinkov magnetoterapie s inými metódami (účinku proti bolesti, proti opuchu, regeneračného účinku a myorelaxačného).

Anenské slatinné kúpele – Lázně Bělohrad

S prístrojom sme spokojní, dobrá je aj manipulácia s aplikátormi a dobré sú liečebné výsledky. Odozva od pacientov je kladná. Frekvencia využitia je zhruba 50 aplikácií týždenne.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Syn má DMO-dyskinetickú atetózu. Rok po narodení sa neotáčal, neudržal nič v ruke. Aplikovali Vojtovu metódu, pulznú magnetoterapiu a dochádzal na špeciálne cvičenia do Pardubíc. V 2 rokoch syn začal liezť, v 3 sa už sám postaví.

Dita Olexová, Třemošnice

Môj vnuk má DMO, používa tento prístroj na nohu, ruky, na krk. Je tam mierne zlepšenie prekrvenia horných a dolných končatín a lepšie prekrvenie studených nôh.

Katarína Bocorová, Moravské Lieskové

* Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.

Lekári a naši ďalší klienti využívajú pulznú terapiu Biomag aj na tieto ochorenia a ťažkosti:

 • Diabetes
 • Bolesti chrbtice
 • Bercové vredy – vredy predkolenia
 • Vysoký tlak
 • Karpálny tunel
 • Artrózy kĺbov
 • Ďalšie ťažkosti

Rezervujte si vyskúšanie 3D pulznej terapie Biomag

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostredníctvom certifikovaných partnerov možnosť vyskúšania 3D pulznej terapie Biomag po celom Slovensku.

Cieľom je, aby sa každý mohol s prístrojmi a terapiou zoznámiť a osobne ju otestovať.

Využite túto možnosť a vyskúšajte patentovanú 3D pulznú terapiu.

 

Zákazník

Zanechajte kontakt nášmu špecialistovi

 • ✓ Poskytne Vám všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú
 • ✓ Posúdi Vaše zdravotné ťažkosti
 • ✓ Pomôže s výberom najvhodnejšieho prístroja
 • Umožní vyskúšanie a prípadne pre Vás zaistí objednanie prístrojov

Položky označené* sú povinné.

Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívny dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.